Oud-minister Dekker gaat op verzoek van
staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken (EZ) en minister
Vogelaar van WWI een commissie leiden die de regeldruk in de
bouwsector gaat doorlichten. Dat heeft het ministerie van EZ
bekendgemaakt. De commissie publiceert begin 2008 haar concrete
resultaten.

Samen met deskundigen uit het
bedrijfsleven, wetenschap en rijks- en lagere overheden zal de
commissie-Dekker de hele keten van wet- en regelgeving tot toezicht
doorlopen. De commissie doet dit vanuit het perspectief van de
ondernemer. Met het onderzoek wil Heemskerk een nieuwe impuls geven
aan de aanpak van regeldruk, waardoor deze merkbaar minder
wordt.

Ook het vorige kabinet-Balkenende wilde de
regeldruk verminderen. Daaruit is de onder meer de
omgevingsvergunning ontstaan. Dit één-loket-principe
moet het aantal vergunningen en de daarbij horende papieren
rompslomp voor bedrijven en burgers terugbrengen. De
omgevingsvergunning zal in 2008 van kracht moeten gaan. Een periode
waarin corporaties en gemeenten kunnen proefdraaien met fictieve
vergunningaanvragen en heldere informatievoorziening, kan volgens
Aedes kinderziektes voorkomen.

bron:AEDES