Volgens de commissie-Stevens is meer
regels maken geen oplossing voor het voorkomen van incidenten.
Verder stelt de commissie in haar eindrapport dat de bestrijding
van regeldruk bij gemeenten nog niet hard genoeg gaat. De
commissie-Stevens heeft de afgelopen twee jaar gekeken naar de
regeldruk in het bedrijfsleven. Het eindrapport 'Regels op Maat'
is aangeboden aan staatssecretaris Van Gennip (EZ).

Het rapport geeft volgens Van Gennip 'op
aansprekende wijze' aan 'met welke regels de ondernemer in de
dagelijkse praktijk worstelt'.

Cultuuromslag

Volgens de commissie komt er een
cultuuromslag op gang bij de bestrijding van de regeldruk. Maar het
einddoel is nog niet bereikt. Vooral de bestrijding van onnodige
regels bij gemeenten gaat volgens de commissie niet hard
genoeg.

Ook vindt de commissie dat de
verwachtingen die burgers en maatschappelijke organisaties hebben
van de overheid, moeten veranderen. 'We moeten af van de gedachte
dat alles van bovenaf "maakbaar" is', aldus de commissie. Dit
leidt volgens de commissie tot bureaucratie, extra regeldruk en
maatschappelijke frustratie.

Aanbevelingen

De commissie doet in het eindrapport
twaalf aanbevelingen:

Risico's in de samenleving moeten worden
geaccepteerd. 'Het is een illusie dat regels alle problemen kunnen
voorkomen en risico's volledig kunnen uitsluiten'.

Bij wet- en regelgeving moet vertrouwen in
ondernemers het uitgangspunt zijn.

Zet meer in op dienstbaarheid en
servicegerichtheid en versober het vergunningenstelsel.

Betrek de ondernemer nadrukkelijker in het
wetgevingsproces.

Toezichthouders moeten ondernemers de kans
geven creatief en innovatief te zijn binnen open normen.

Verander de regelmentaliteit. Neem afstand
van de 'maakbaarheidsgedachte' en geef een grotere
maatschappelijke verantwoordelijkheid aan burgers, bedrijfsleven en
maatschappelijke instellingen.

Verminder de bureaucratie bij de
(rijks)overheid.

Verminder de verschillen in wet- en
regelgeving tussen de gemeenten.

Maak geen onnodige nationale regels
bovenop de Europese regelgeving.

Ondernemersorganisaties moeten de
bureaucratie in de eigen onderneming of branche verminderen.

Ga door met de bestaande kabinetsbrede
aanpak, waarbij de vermindering van regeldruk op kabinetsniveau
wordt bewaakt.

Maak werk van de aanbevelingen van de
commissie-Stevens.

Commissie-Stevens

De commissie-Stevens is in november 2004
door het kabinet ingesteld als klankbord voor ondernemers op het
gebied van regeldruk.

Sinds november 2004 heeft de commissie
verschillende rapporten uitgebracht, onder meer over de top 10 van
hinderlijke regels en over de hinderlijke regeldruk in sectoren als
de detailhandel en cultuur en vrije tijd.

Bron:EZ