De Commissie welschen presenteert komende week de alternatieven voor het huidige mestbeleid. Om het nieuwe mestbeleid te laten slagen, is gekozen voor een strakke regulering van de mestdistributie. De aan- en afvoer van dierlijke mest moet worden bemonsterd en geanalyseerd. Daarnaast dient het transport gewaarborgd te worden door middel van automatische gegevensregistratie (AGR) en GPS. De mest kan op die manier van plaatsen waar teveel mest wordt geproduceerd op verantwoorde wijze vervoerd worden naar plaatsen waar mest nodig is. Op die manier is het ook mogelijk om aan de Europese richtlijnen voor mest te voldoen.De nieuwe meststoffenwet, die op 1 januari 2006 moet ingaan, wordt over enkele weken behandeld in de Tweede Kamer.

De minister heeft deze commissie gevraagd om te onderzoeken welke alternatieve verantwoordingssystemen in de mestdistributie mogelijk zijn. Vanuit de praktijk is namelijk gevraagd om meer ruimte voor alternatieve wijzen van verantwoording van de meststromen. De commissie had de opdracht om door de sector aangedragen alternatieven onafhankelijk te toetsen. De commissie komt a.s. dinsdag met haar eindrapport. Minister Veerman zal het rapport in ontvangst nemen.

bron:LNV