De artikelen die de afgelopen week in de
pers verschenen over twee door de overheid gefinancierde
jongerenprojecten naar Marokko berusten op feitelijke onjuistheden.
Dat concludeert Nova in haar uitzending van afgelopen woensdag. In
de artikelen werd gesproken over snoepreisjes voor criminele
jongeren. In reactie hierop stelde de PVV een aantal kamervragen.
Nova spreekt over een mediahype en stelt dat het gaat om
gemotiveerde jongeren die actief betrokken zijn bij hun wijk.

De commotie ontstond over twee projecten
die zijn gefinancierd door Xplore, een

subsidieprogramma dat alle jongeren in
Nederland de mogelijkheid biedt om hun interesse en betrokkenheid
bij de problematiek in ontwikkelingslanden in de praktijk te
brengen. Xplore wordt gefinancierd door het Ministerie voor
Buitenlandse Zaken / Ontwikkelingssamenwerking. Het doel is om
jongeren te betrekken bij ontwikkelingssamenwerking. Xplore
stimuleert maatschappelijke betrokkenheid, één van de
speerpunten van het huidige kabinet.

Onzorgvuldig

Minister voor Ontwikkelingssamenwerking
Bert Koenders beaamt dat de beschuldigingen onterecht zijn. Xplore
betreurt de onjuiste berichtgeving, omdat deze schadelijk is voor
de betrokken jongeren.

Wereldburgers

'Xplore is er voor alle jongeren in
Nederland die de handen uit de mouwen willen steken en zich in
willen zetten voor ontwikkelingssamenwerking. Jongeren zijn met een
Xplore-project maandenlang in touw, naast hun school of werk,'
aldus Ellen Meijer, verantwoordelijk voor de uitvoering van Xplore.
'Door een stage of uitwisseling naar een ontwikkelingsland worden
jongeren zich bewust van ongelijkheid, armoede en globalisering.
Daarna delen ze hun ervaringen met het Nederlands publiek, door
presentaties, debatten, theater etcetera. Jongeren blijven na het
project nog vaak actief betrokken bij
ontwikkelingssamenwerking.

Kortom, ze worden wereldburgers.'

Veel animo

In 2005 en 2006 heeft Xplore 300
subsidieaanvragen ontvangen en daarvan 163 projecten goedgekeurd.
Dat leverde voor 3.400 jongeren een stage of uitwisseling op. De
projecten vonden plaats in meer dan 60 verschillende
ontwikkelingslanden. Het programma loopt tot en met 2008 en wordt
in 2007 geëvalueerd.

bron:Nederlands Jeugdinstituut