COMMUNIQUà‰

Naar aanleiding van het conservatoir derdenbeslag dat op vrijdag 14 november 2008 op verzoek van de heren Ghautam Dharmindre Parbhoe en Roy Ramjiawan, en van Parbhoe's Handelsmaatschappij N.V., gelegd is onder alle zeven overige algemene banken in ons land, heeft de Governor van de Bank vandaag, maandag 17 november 2008, een spoedoverleg gevoerd met de directie van De Surinaamsche Bank N.V.

Het is een wettelijke taak van de Centrale Bank dat zij de geldsomloop in Suriname moet verzorgen voor zover uit bankbiljetten bestaande, alsmede het girale betalingsverkeer moet vergemakkelijken. Daarnaast heeft de Bank ook tot taak het betalingsverkeer met het buitenland te bevorderen en te vergemakkelijken. De Centrale Bank kan dus niet toelaten dat de conservatoire derdenbeslagen de normale voortgang van het betalingsverkeer verhinderen.

Het is vanuit deze wettelijke taakstelling dat de Centrale Bank een voorziening heeft moeten treffen om het normale verloop van het betalingsverkeer in Suriname veilig te stellen, ook voor wat het interbancaire betalingsverkeer en het betalingsverkeer met het buitenland betreft.

Als resultaat van het spoedoverleg met de directie van De Surinaamsche Bank N.V. zijn er duidelijke werkafspraken gemaakt voor de normale voortgang van de activiteiten van De Surinaamsche Bank N.V. en voor de dagelijkse afwikkeling van haar transacties zonder stagnatie. De overige banken zijn hieromtrent op de hoogte gesteld.
Op grond van deze werkafspraken kan de Centrale Bank van Suriname aan het publiek in het algemeen de geruststelling geven dat het betalingsverkeer door de gelegde conservatoire derdenbeslagen niet zal worden verstoord.

Paramaribo, 17 november 2008
Centrale Bank van Suriname

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular