Een compacte bioreactor waarin grote hoeveelheden menselijke stamcellen kunnen worden opgekweekt, bijvoorbeeld voor reparaties aan een hartspier of bot. Dat is het doel van het project Stem Cell Expander (STEX) waarin de Universiteit Twente, spinoff bedrijf Progentix en de Nederlandse firma Applikon Biotechnology samenwerken. Het voordeel van een compacte faciliteit is dat ziekenhuizen er zelf over kunnen beschikken, zodat ze niet afhankelijk zijn van een centraal kweeklaboratorium. Dat scheelt in kosten en snelheid, en maakt het proces minder kwetsbaar. Voor het project, dat vier jaar gaat lopen, hebben de partners een innovatiesubsidie van twee miljoen euro gekregen van SenterNovem. 

Dat het mogelijk is uit patiënt-eigen beenmerg stamcellen te vermenigvuldigen en na implantatie te laten uitgroeien tot verschillende typen weefsel, is al aangetoond. De uitdaging is nu om hiervoor een compacte en relatief goedkope reactor te ontwikkelen die toepassing 'op locatie' mogelijk maakt. Op die manier kan een arts cellen uit het beenmerg nemen en die vervolgens meteen in de reactor plaatsen, in directe nabijheid van de operatiekamer. Het groeien van het weefsel duurt vervolgens enkele weken. 
 
Oorspronkelijk is altijd gedacht aan een centraal laboratorium voor het kweken van weefsel. Het transport van en naar het ziekenhuis maakt dit kostbaar en ook kwetsbaar. De projectpartners streven naar een apparaat dat ieder ziekenhuis voorhanden kan hebben. 'Een ziekenhuis heeft dan meerdere apparaten die de ene keer door de orthopeed, de andere keer door de hart- en vaatchirurg worden gebruikt,' aldus projectleider Joost de Bruijn. Zelf is hij oprichter van Progentix, een van de partners in het project. Dit is een spinoff onderneming van het Biomedisch Technologisch Instituut van de UT. De universiteit is zelf ook partner, evenals Applikon Biotechnology: een onderneming gespecialiseerd in bioreactoren, wereldwijd opererend vanuit Schiedam.  
 
Om bedrijvigheid op het gebied van tissue engineering te stimuleren heeft de UT een business accelerator in het leven geroepen, met bijbehorend investeringsfonds. Progentix is een van de vijf bedrijven die hieruit inmiddels zijn voortgekomen. 
 
Voor het project hebben de partners een 'innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten' van 1,98 miljoen euro toegewezen gekregen van SenterNovem, agentschap van het Ministerie van Economische Zaken. 
 
bron:Universiteit Twente