Bedrijven vinden competentieontwikkeling een belangrijk vraagstuk. Meer dan 40% van de middelgrote en kleine bedrijven in de industrie vindt dat het niveau van kennis en vaardigheden van hun personeel omhoog moet. Hoe groter de bedrijven hoe sterker de noodzaak van competentieontwikkeling wordt gevoeld.

Competentieontwikkeling bestaat niet alleen uit opleiden. Bedrijven in het MKB gebruiken een heel scala aan instrumenten om de kennis, know-how en vaardigheden binnen het bedrijf op peil te houden. Dit komt naar voren uit een EIM-onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie in het kader van het Leonardo da Vinci Programma.  
 
Competentieontwikkeling belangrijk voor concurrentiekracht 
Competentieontwikkeling wordt door het grootste deel van het Nederlandse industriële MKB beschouwd als een belangrijk vraagstuk voor het handhaven van de concurrentiekracht. Meer dan 34 % van de kleine en meer dan 70% van de middelgrote bedrijven erkennen dat het nodig is om de competenties van hun personeel te vergroten. De belangrijkste argumenten hiervoor zijn: het instandhouden van professionele kennis, vaardigheid in het kunnen omgaan met nieuwe machines en apparatuur, en het verbeteren van persoonlijke en sociale vaardigheden. Ongeveer tweederde van de middelgrote bedrijven heeft behoefte aan uitbreiding van vaardigheden op deze gebieden. Dat geldt ook voor 40% van de kleine bedrijven. Het onderzoek is ook uitgevoerd in vier andere Europese landen: Spanje, Frankrijk, Finland en Oostenrijk. In grote lijnen stemmen de resultaten in de verschillende landen overeen. 
 
Bedrijfsgrootte beïnvloedt keuze methoden 
Vergeleken met de andere landen vertoont het Nederlandse industriële MKB vaker formele trekken bij competentieontwikkeling dan in de andere landen. Met name het gebruik van geformaliseerde instrumenten voor management en HRM valt op. De noodzaak van competentieontwikkeling en de belemmeringen voor een dergelijk beleid lijken in Nederland wat minder groot te zijn dan in de andere landen. Het grootste struikelblok voor competentieontwikkeling is de dagelijkse productiedruk die weinig ruimte laat voor het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en kennis. De manier waarop bedrijven proberen hun competentieniveau te versterken loopt uiteen. Hoe groter het bedrijf hoe vaker formele methoden van competentieontwikkeling worden ingezet. Kleinere bedrijven grijpen vaker naar informele methoden en hebben daar ook een voorkeur voor. Ze kosten minder, kunnen gemakkelijker worden geïntegreerd in de dagelijkse werkzaamheden en kunnen beter worden toegesneden op de specifieke behoeften van medewerkers. Om kennis, competenties en vaardigheden binnen de onderneming te vergroten worden zowel intern als extern activiteiten ondernomen. 
 
bron:EIM