(Persbericht) Blackberry behoudt grootste aandeel zakelijke smartphone markt, Apple iOS en Android groeien

Breda, 6 april 2011 Uit analyse van Computer Profile, de informatieleverancier voor de ICT-branche, blijkt dat Blackberry nog altijd een belangrijk deel van de zakelijke smartphone markt in handen heeft. Anno maart 2011 blijkt dat 45 procent van de zakelijke smartphones draait op het besturingssysteem ontwikkeld door het Canadese Research In Motion. De Microsoft besturingssystemen tezamen, Windows Mobile 5, Windows Mobile 6 en Windows Phone 7, zijn met ruim een kwart van de zakelijke smartphones het meest voorkomende concurrerende platform. Dit blijkt uit recente analyse door Computer Profile naar zakelijke smartphones. In de afgelopen 12 maanden voerde Computer Profile 3.200 interviews met bedrijven en instellingen uit de Nederlandse zakelijke markt met ten minste 50 medewerkers. De analyse is gebaseerd op de 68.000 geïnventariseerde smartphones bij deze organisaties.

Symbian OS draait nog altijd op iets meer dan à©à©n op de vijf zakelijke smartphones. Naar verwachting zal dit percentage de komende tijd snel gaan afnemen. Nokia maakte in februari bekend voor smartphones over te gaan stappen naar Windows Mobile. De andere dragers van Symbian, Sony-Ericsson en Samsung, zijn voor smartphones al eerder overgestapt op zowel Android als Windows Mobile/Phone 7. Apple iOS, voor de iPhone, komt voor op ongeveer 7 procent van de zakelijke smartphones. Op zich een bescheiden aantal, maar ten opzichte van zes maanden geleden bijna een verdubbeling.

Smartphone gebruik en Mobile Operating Systems naar segmenten
Het gebruik van zakelijke smartphones is de regel, afwezigheid van smartphones is inmiddels de uitzondering. In totaal beschikt 71 procent van de bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers over smartphones. Segmenten waar relatief vaak smartphones in gebruik zijn betreffen de overheid en het utilities segment (nutsorganisaties).

De invloed van de omvang van de bedrijfsvestiging op de aanwezigheid van smartphones is beperkt. Zo ligt het gebruik van smartphones bij bedrijven met 50 tot 100 medewerkers op 67 procent waarna dit percentage langzaam oploopt tot circa 75 procent bij bedrijven met duizend of meer medewerkers.

Het gebruik van de verschillende mobiele besturingssystemen binnen de diverse segmenten laat zien dat Blackberry‘˜s (RIM OS) binnen de verschillende grootteklassen ongeveer even vaak in gebruik zijn, dat de mobiele besturingssystemen van Microsoft vaker bij grote dan bij kleine organisaties voorkomen en dat het Symbian platform juist het tegenovergestelde beeld laat zien, namelijk een hogere penetratiegraad bij kleinere dan bij grotere organisaties.

Zowel Apple iOS als Android zijn relatief nieuw op de zakelijke smartphone markt. Voor beiden geldt dat de verspreidingsgraad over de Nederlandse bedrijfsvestigingen snel groeit. Een half jaar geleden zagen we nog nauwelijks sites (een kleine 1%) met Android smartphones, inmiddels treffen we zakelijke Android toestellen aan op circa 4 procent van de sites. Android is het meest populair in het onderwijs en de IT & Telecom sector. Apple iOS vervijfvoudigde de penetratiegraad in het afgelopen half jaar naar in totaal 15 procent. We treffen deze smartphones relatief vaak aan in de dienstensector, bij bedrijven in de IT & Telecom en in het onderwijs.

Mobile Operating Systems per provider
Ook de provider voor mobiele telefonie speelt een rol in de marktverdeling mobiele besturingssystemen. Door de samenstelling van de zakelijke abonnementen en aanbiedingen daaromtrent kunnen zij de marktverhoudingen (mede) beïnvloeden.

Segmentatie van de mobiele besturingssystemen van smartphones naar de provider van mobiele telefonie laat voor de geïnterviewde organisaties zien dat het parkaandeel RIM OS (Blackberry) onder de Vodafone klanten het grootst is. T-Mobile en Telfort klanten kennen een relatief beperkt parkaandeel voor dit platform.

Klanten van T-Mobile maken daarentegen relatief vaak gebruik van smartphones met Apple iOS. Niet verwonderlijk gezien de unieke positie die deze provider lange tijd heeft gehad op de Nederlandse markt voor dit platform. Daarnaast kent T-Mobile een groot aantal zakelijke smartphone gebruikers met het Microsoft Windows Mobile platform. Ook opvallend is het hoge parkaandeel Symbian toestellen dat bij Telfort is terug te vinden. Hier wordt wellicht de strategie zichtbaar van de KPN moeder in haar keuze en verdeling van haar oplossingen over de verschillende merken die KPN voert.
---------------------
Noot voor de redactie: Er zijn grafische weergaven beschikbaar ter illustratie bij dit persbericht.

Bijlage 1: Grafische weergave van de installed base shares van mobile operating systems.
Bijlage 2: Grafische weergave van de smartphone penetratie.
Bijlage 3: Grafische weergave van de penetratie van mobile operating systems.
Bijlage 4: Grafische weergave van de installed base mobile operating systems per provider.

Over Computer Profile Benelux
Computer Profile is een zelfstandige adressen- en informatieleverancier voor de ICT-industrie met vestigingen in Brussel en Breda. Computer Profile beschikt over de Top 28.500 database met 150.000 contactpersonen van het Benelux bedrijfsleven en overheid. Naast adressen en contactpersonen brengt Computer Profile de huidige en toekomstige ICT-infrastructuren in kaart. Maandelijks houdt Computer Profile duizenden interviews onder de Top 28.500 ICT decision makers in de Benelux. De onafhankelijke data-analyses die hieruit voortkomen, bieden een voortschrijdend inzicht in de trends op ICT-gebied.

Als initiatiefnemer van de European Market Intelligence Group (EMIG) biedt Computer Profile dezelfde informatie van andere Europese landen. Daarnaast hebben alle aangesloten organisaties binnen deze groep de beschikking over eigen callcenters met native speakers voor leadgeneratie campagnes. Meer informatie is te vinden op www.computerprofile.com of www.emi-group.com.

Meer informatie:
Marcommit PR
Femke Jansen
Tel. +31(0)35 582 27 30
E-mail: [email protected]