(Persbericht) Breda, 13 juli 2011 Uit analyse van Computer Profile blijkt dat begin juni 2011 meer dan de helft van alle bedrijfsvestigingen met vijftig of meer medewerkers een oplossing heeft op het gebied van Voice over IP (VoIP). Eind 2010 lag de VoIP-penetratie nog op ongeveer 46 procent. Bedrijfsvestigingen met traditionele PBX-oplossingen vormen voor het eerst een minderheidsgroep. Oplossingen van Cisco en Avaya zijn hierbij het meest voorkomend. Samen zijn zij verantwoordelijk voor bijna de helft van de gevonden VoIP-oplossingen. Dit blijkt uit de ruim 3.500 interviews die Computer Profile in de afgelopen 12 maanden heeft gevoerd met IT & Telecom verantwoordelijke functionarissen van Nederlandse commerciële en non-profit organisaties met vijftig of meer medewerkers betreffende de telefonie-omgeving.

Met name bij Multinationals en Fortune 500-bedrijven kent Cisco een aanzienlijk aandeel in de installed base. Ongeveer 4 op de 10 oplossingen in dit marktsegment is afkomstig van Cisco. Ook Avaya, inclusief de overgenomen Nortel-oplossingen, kent met een aandeel van circa 35 procent een duidelijke aanwezigheid in dit segment. De nummer drie, Mitel, komt het meest duidelijk naar voren in het publieke domein, waar een kwart van de VoIP-oplossingen afkomstig is van Mitel.

VoIP-penetratie
De overall penetratie van VoIP ligt op 52 procent van alle bedrijfsvestigingen (50 of meer medewerkers). Het aantal geautomatiseerde werkplekken is grotendeels bepalend bij het gebruik van VoIP. Bedrijfsvestigingen met minder dan 50 geautomatiseerde werkplekken kennen een VoIP-penetratie van 42 procent, voor 50 tot 100 werkplekken is dat 48 procent, bij 100 tot 200 werkplekken 55 procent, 200 tot 500 werkplekken 56 procent en bij bedrijven met meer dan 500 werkplekken 65 procent. Voor de meeste branches ligt de VoIP-penetratie in de buurt van het marktgemiddelde van 52 procent. Uitschieters naar boven zijn de segmenten IT, Telecom & Utilities waar ruim tweederde een VoIP-oplossing gebruikt, de bouwsector waar 58 procent een VoIP-oplossingen heeft en de uitschieter omlaag is de industrie, waar bij 41 procent van de bedrijfsvestigingen een VoIP-oplossing is gevonden.

Unified Communications & videoconferencing
Ook het gebruik van oplossingen op het gebied van Unified Communications wordt nauw gevolgd door Computer Profile. Daarbij wordt zowel het gebruik van videoconferencing in kaart gebracht, als het ruimere concept van Unified Communications. Iets minder dan een kwart van de bedrijfsvestigingen, 23 procent, maakt momenteel gebruik van een oplossing op het gebied van Unified Communications of videoconferencing.

De meest gebruikte oplossingen op het gebied van Unified Communications en videoconferencing zijn afkomstig van Microsoft, Polycom en Cisco. Een kleine driekwart van de gevonden oplossingen is van deze leveranciers afkomstig.

Microsoft-oplossingen zijn met name populair in het onderwijs, met 39 procent van de gevonden oplossingen, de bouwsector met 38 procent van de gevonden oplossingen en in het segment zakelijke en financiële dienstverlening waar 31 procent een Microsoft-oplossing betreft. Polycom-oplossingen komen relatief vaak voor in de IT, Telecom & Utilities sector, waar 39 procent van de oplossingen het Polycom-label draagt, de bouwsector met 30 procent en het handelssegment met een Polycom-aandeel van 26 procent. Opgeteld is Cisco, met 27 procent, de leverancier met het grootste aandeel in de installed base. Ze komen terug onder hun eigen merknaam, maar ook middels het overgenomen Tandberg en het internetplatform Webex. De sterkste segmenten voor à¢â‚¬Å“Cisco totaalà¢â‚¬ zijn de overheid, waar bijna 60 procent van de oplossingen op het gebied van Unified Communications en videoconferencing afkomstig is van Cisco/Tandberg, de zorgsector met een Cisco-aandeel van 41 procent en de transportsector met een Cisco-aandeel van 39 procent.

De afgelopen periode heeft een stijging laten zien in het gebruik van Unified Communications en videoconferencing van 16 procent in juni 2010 naar 23 procent op dit moment. De stijging wordt gerealiseerd over de gehele linie. Het hoogst is de penetratie in het segment IT, Telecom & Utilities. De transportsector maakt vooralsnog het minst vaak gebruik van Unified Communications en videoconferencing, ongeveer à©à©n op zeven vestigingen kent een oplossing op dit gebied.

-----------------
Noot voor de redactie:
Er zijn grafische weergaven beschikbaar.
Figuur 1: Grafische weergave van installed base VoiP-oplossingen
Figuur 2: Grafische weergave van oplossingen Unified Communications & Videoconferencing
Figuur 3: Grafische weergave van ontwikkeling Unified Communications & Videoconferencing

Over Computer Profile Benelux
Computer Profile is een zelfstandige adressen- en informatieleverancier voor de ICT-industrie met vestigingen in Brussel en Breda. Computer Profile beschikt over de Top 28.500 database met 150.000 contactpersonen van het Benelux bedrijfsleven en overheid. Naast adressen en contactpersonen brengt Computer Profile de huidige en toekomstige ICT-infrastructuren in kaart. Maandelijks houdt Computer Profile duizenden interviews onder de Top 28.500 ICT decision makers in de Benelux. De onafhankelijke data-analyses die hieruit voortkomen, bieden een voortschrijdend inzicht in de trends op ICT-gebied.

Als initiatiefnemer van de European Market Intelligence Group (EMIG) biedt Computer Profile dezelfde informatie van andere Europese landen. Daarnaast hebben alle aangesloten organisaties binnen deze groep de beschikking over eigen callcenters met native speakers voor leadgeneratie campagnes. Meer informatie is te vinden op www.computerprofile.com of www.emi-group.com.

Meer informatie:
Marcommit PR
Femke Jansen
Tel. +31(0)35 582 27 30
E-mail: [email protected]