Een meerderheid van computergebruikers
laat de computer aanstaan als deze lange tijd niet gebruikt wordt
en maakt nauwelijks gebruik van stand-by of slaapstand. Daar komt
bij dat veel randapparaten van de computer ook stroom verbruiken
bij inactiviteit. Computergebruikers verbruiken tegen beter weten
in nodeloos veel energie, luidt de conclusie van onderzoek van
HCC.

Meer dan de helft van de 2040
ondervraagden laat de computer 'vaak' of 'altijd' aanstaan als
het apparaat langer dan een kwartier niet gebruikt wordt. Ongeacht
de duur van inactiviteit maakt 57 procent helemaal geen, of zelden,
gebruik van stand-by. De slaapstand, die veel zuiniger is, wordt
zelfs door bijna 70 procent nooit of bijna nooit gebruikt. Toch
geeft bijna 90 procent van de respondenten aan zich bewust te zijn
van het energieverbruik van computerapparatuur en claimt bijna 80
procent ernaar te handelen. Bovendien geeft driekwart van de
ondervraagden aan het verschil te kennen tussen stand-by en de
slaapstand. Blijkbaar is dit niet voldoende om ook actief gebruik
te maken van deze mogelijkheid om energie te besparen. Opvallend,
gezien de huidige trend van stijgende energieprijzen en aandacht
voor het milieu.

Een ruime meerderheid van de ondervraagden
heeft inmiddels meer dan drie computers in huis en over de 80
procent beschikt over meer dan drie randapparaten. Al die
apparatuur verbruikt niet alleen veel stroom tijdens het gebruik;
meestal is het voldoende dat de stekker in het stopcontact zit. Dit
zogenaamde 'sluipverbruik' kan flink oplopen. Gezien de
resultaten van het onderzoek ziet HCC, de vereniging van
computergebruikers, reden het onnodige energieverbruik van
computers en andere apparaten onder de aandacht te brengen in een
debat. Moet het verminderen van het energieverbruik geen prioriteit
zijn van producenten en wat moet de rol van de overheid zijn op dit
gebied? Het debat wordt door HCC in samenwerking met de VARA
georganiseerd op dinsdag 6 maart in De Balie in Amsterdam.

bron:HCC