Zo langzamerhand heeft iedere zichzelf respecterende school kamers vol
computers staan want 'die computers zijn nodig voor het onderwijs'.
Maar is dat wel zo? Is het onderwijs zoveel beter als er een computer
met of zonder Internet bij wordt gebruikt? En wat betekent het voor het
sociale klimaat op school? Kunnen we niet net zo goed al die
schoolcomputers weer bij het grof vuil zetten zoals wij dat 20 jaar
geleden ook met de talenpractica deden? Lange tijd lieten vooral de
voorstanders van leren met ICT zich horen, maar de laatste tijd klinken
er ook steeds kritischer geluiden.
 
Zin en onzin van leren met ICT  
De conferentie Zin en onzin van leren met ICT brengt de partijen bij
elkaar. Op 25 november gaan docenten, studenten en onderzoekers met
elkaar in discussie over ICT in het onderwijs. Het plenair debat -
onder leiding van Paul Kirschner, hoogleraar Onderwijstechnologie aan
de Open Universiteit Nederland - wordt gevoerd door onderwijsgevende
Wim Didderen. (Scholengemeenschap Sintermeerten Heerlen), Johan van
Braak (Universiteit Gent) en Koen Geven (Landelijke Studenten Vakbond).
Na de middag zijn er parallelsessies. Daarin wordt gediscussieerd over
onderwerpen als ICT in bedrijfsopleidingen; Beroepsonderwijs en
Volwasseneneducatie; ICT-beleid en -organisatie; ICT en
lerarenopleiding/leraarsgedrag; ICT in onderwijs en samenleving.
Vertegenwoordigers uit de onderwijspraktijk presenteren hun ervaringen
met ICT en bespreken hun ideeën, vragen en problemen met het
onderzoeksveld.   
 
De conferentie vindt plaats op de campus van de Open Universiteit
Nederland te Heerlen en is georganiseerd door de Vereniging voor
Onderwijsresearch (VOR). Docenten, schoolleiders en andere
praktijkverzorgers zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de
conferentie. Voor meer informatie, zie de website: www.ou.nl/open/vor.  

Bron: OPEN UNIVERSITEIT NEDERLAND