De schaalvergroting in het
schadeverzekeringsbedrijf gaat door. In de jaren 2001–2005 is
het aantal schadeverzekeraars gedaald, terwijl de omvang van de
premie is gestegen. Fusies en overnames van kleinere
schadeverzekeraars zijn de belangrijkste verklaring voor de
concentratie in het schadeverzekeringsbedrijf. Dat blijkt uit de
ervaringen van het CBS.

Grootste daling van de laatste vijf
jaar

In 2005 waren er 227 schadeverzekeraars
actief op de Nederlandse markt. Zij waren gemiddeld actief in twee
branches. Dit geeft een totaal van 475 verzekeraars in de diverse
schadebranches. In 2004 waren het er nog 506. De afname van het
aantal verzekeraars, 31 (6,1 procent), is de grootste van de
afgelopen vijf jaar.

Sinds 2001 zijn er 85 verzekeraars uit
deze branches van de markt verdwenen. Het hardst daalde het aantal
verzekeraars in de branche ongevallen en ziekte.

De premies binnen het
schadeverzekeringsbedrijf zijn gestegen van 15,3 miljard euro
(2001) tot 20,4 miljard euro (2005). De meeste premie wordt
verdiend in de branche ongevallen en ziekte. In 2005 is het
premiebedrag 11,2 miljard euro, 55 procent van het totaal aan
verdiende premie binnen het schadeverzekeringsbedrijf.

Minder kleine schadeverzekeraars

In de branche ziekte en ongevallen
opereren vooral kleine schadeverzekeraars. Tachtig procent heeft
een marktaandeel van ten hoogste 1 procent. Deze kleine
verzekeraars verdienden de laatste jaren 15 procent van de totale
premie in de branche.

Het aantal kleine schadeverzekeraars is
sinds 2001 gedaald van 109 naar 86. De afname van het aantal kleine
schadeverzekeraars duidt op een toenemende concentratie. Ook in de
andere branches daalt het aantal kleine schadeverzekeraars en is
sprake van concentratie.

Premiestijging voor grotere
schadeverzekeraars

Elf procent van het aantal verzekeraars in
de branche ziekte en ongevallen heeft in 2005 een marktaandeel van
2 tot 4 procent. Deze verzekeraars verdienden samen bijna 39
procent van de premie. In 2001 was dit nog 22 procent. Een
verklaring voor de premiestijging van de grotere verzekeraars ligt
in fusies en overnames van kleinere schadeverzekeraars.

bron:CBS