Ondanks de om zich heen slaande kredietcrisis staan de IT budgetten bij de meeste organisaties niet erg onder druk (ICT Barometer, Ernst & Young). In 2009 staat voor veel bedrijven het onderhoud en beheer van de bestaande infrastructuur voorop. Het IT detacheringbureau InWork ziet de vraag naar goed opgeleide helpdeskmedewerkers, systeem- en netwerkbeheerders daarom niet afnemen.

Wel krijgt InWork Detachering van klanten steeds vaker de vraag of werving & selectie (w&s) tot de mogelijkheden behoort, in de veronderstelling dat dit een goedkopere optie is voor de invulling van IT vacatures. InWork bewijst met de deta-vast formule het tegendeel. Onderzoek onder HR en IT managers wijst uit dat w&s vaak minder voordelig uitpakt dan gehoopt. Detachering met kosteloze overname blijkt echter een betrouwbaarder en goedkoper alternatief.

Bij een w&s opdracht betaalt de klant na de proeftijd van de nieuwe medewerker tussen 25% en 30% van het bruto jaarsalaris als fee aan het w&s bureau. Een reëel risico is dat de match tussen werkgever en werknemer toch niet optimaal is. Veel uit w&s voortgekomen arbeidscontracten worden, door werkgever of werknemer, na 6 of 12 maanden niet verlengd. Zes of twaalf hele dure maanden.

Bovendien vergelijken bedrijven vaak het bruto uurloon van een medewerker met de uurprijs die aan het detacheringbureau betaald moet worden. Dat dit een ´appels met peren´ vergelijking is blijkt uit het volgende: een medewerker in eigen dienst kost veel meer dan zijn brutoloon (verloningkosten, pensioen, reiskosten etc.). Bovendien krijgt een medewerker in eigen dienst 176 uur per maand uitbetaald, terwijl hij gemiddeld minder dan 140 uur werkt (cijfers 2008). Vakantie, ziekte, kort verzuim en bijzonder verlof worden door een detacheringbureau niet in rekening gebracht.

Kortom, zet een w&s fee plus reëel uurloon uit tegen het uurtarief dat het detacheringbureau factureert en je kunt het volgende concluderen: de meest voordelige invulling van een IT vacature is om een werknemer een aantal maanden via een detacheringconstructie in te zetten en hem vervolgens zonder overnamekosten in eigen dienst te nemen: ´happily ever after´ dankzij deta-vast!

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular