AMSTERDAM, 26 oktober _ Novum nodigt journalistiek Nederland uit
zelf een oordeel te vormen over de journalistieke waarden en normen van
Novum Nieuws.

Het ANP beschuldigt Novum van oneerlijke concurrentie, onrechtmatig
handelen, inbreuk op auteurs- en databankrechten en wanprestatie. De
zaak dient op 28 oktober 2004 voor de rechtbank in Amsterdam. Novum
heeft een officiële verklaring uitgegeven in reactie op de aantijgingen
van het ANP. Deze verklaring is bijgevoegd.

Novum wordt als concurrent van monopoliehouder ANP, geconfronteerd met
een vooropgezet juridisch plan, waarbij het ANP moedwillig tot doel
heeft de goede reputatie die Novum de afgelopen 5 jaar heeft opgebouwd
onherstelbaar te beschadigen. Wij kunnen niet meer doen dan ons op een
oprechte wijze verdedigen tegen de valse aantijgingen waar het ANP
Novum van beticht.

Novum heeft in de acht dagen die zij heeft gekregen om zich op het kort
geding voor te bereiden hedenmorgen al haar vrijpleitende bewijs bij de
rechtbank ingeleverd. Helaas voor Novum wilde het ANP blijkens haar
persbericht
het onafhankelijke oordeel van de rechter niet afwachten.

Novum heeft nimmer de intentie gehad om op de wijze zoals het ANP die
beschrijft te concurreren. Het kort geding verbaast managing director
Bram Bloemberg niet. "Blijkbaar wordt de positie van het ANP door de
opkomst van Novum ernstig bedreigd. Het lijkt erop dat het ANP probeert
zijn monopoliepositie in Nederland juridisch te verankeren door
exclusiviteit op nieuwsfeiten te claimen. Het kort geding is ons
inziens een poging het tij te keren, wij zien dat met vertrouwen
tegemoet."

Hoofdredacteur Marcel van de Hoef benadrukt dat Novum juist is
opgericht om een ander geluid te laten horen, en dat het onzinnig is om
te stellen dat ANP-verhalen worden overgeschreven. "Als het ANP claimt
de exclusieve rechten op nieuwsfeiten te hebben, dan is het
bestaansrecht van Novum nog groter dan wij al dachten."

Novum heeft de NMa eerder dit jaar verzocht overtreding van de
mededingingswet te onderzoeken. De kopers van het ANP hebben bedongen
dat de uitgevers van de dagbladen (91% van de Nederlandse krantenmarkt)
zich verplicht stellen het ANP-product nog tenminste vier jaar af te
nemen. Dat betekent dat Novum de komende vier jaar geen toegang heeft
tot dit voornaamste deel van de Nederlandse markt. De NMa heeft het
verzoek van Novum vooralsnog niet gehonoreerd op grond van de
prioriteitscriteria die de NMa hanteert. Volgens de NMa heeft het ANP
gesteld dat een afnameverplichting noodzakelijk was om de NPM bereid te
vinden noodzakelijke investeringen in het ANP te doen.

"Onbegrijpelijk", aldus Bloemberg. "De NMa geeft een monopolist de
ruimte noodzakelijke investeringen te doen om monopolist te kunnen
blijven. Blijkbaar vindt de NMa het geoorloofd dat een particuliere
investeringsmaatschappij als de NPM de markt mag blijven monopoliseren.
Dat staat mijns inziens haaks op de functie van de NMa, uitvoering en
toezicht op de Mededingingswet."

Bron: Novum