Deze conferentie van het Project Preventie Seksuele Intimidatie (PPSI)
is een herhaling van de conferentie op 14 oktober 2004 die inmiddels
vol is. De conferentie is bedoeld voor contactpersonen, (interne)
vertrouwenspersonen en andere belangstellenden uit het voortgezet
onderwijs, die werk maken van de preventie en bestrijding van seksuele
intimidatie en andere vormen van machtsmisbruik binnen de
onderwijssituatie.

Loverboys zijn jongens die met listen en lagen, meisjes de prostitutie
in lokken. Op zoek naar potentiele 'liefjes' hangen ze rond bij
scholen. Soms schrijven ze zich met hetzelfde oogmerk, zelfs in voor
een opleiding. In de afgelopen jaren werd al een aantal scholen
geconfronteerd met de praktijken van loverboys.
In de tweede lezing 'Klachten over loverboys, taak van de
contact-/vertrouwenspersoon?', wordt de vraag beantwoord of in deze
specifieke problematiek, een taak is weggelegd voor de contact- en de
vertrouwenspersoon.

Praktijk in de workshops

Na het plenaire ochtendprogramma, kunt u 's middags een keuze maken uit
10 verschillende workshops. In twee workshops is opnieuw de
loverboy-problematiek op scholen het thema.

Vier workshops gaan dieper in op de koninklijke weg voor de behandeling
van klachten: werken conform uw taakstelling; bemiddelen; correct
handelen ten aanzien van de aangeklaagde; omgaan met de meld- en
aangifteplicht.

Experts delen in drie workshops met u hun ervaringen: een externe
vertrouwenspersoon, een secretaris van een landelijke klachtencommissie
en een vertrouwensinspecteur.

De workshop 'Klachten serieus nemen' focust op de gesprekstechniek van contact- en vertrouwenspersonen.

Meer informatie

* Organisatie : Project Preventie Seksuele Intimidatie (PPSI)
* Telefoon: 030 - 285 67 62

* Fax: 030 - 285 67 77

* E-mail: [email protected]

* Website: www.aps.nl/ppsi

* Kosten: 199,- euro, inclusief lunch en materiaal

Bron: Ministerie van Justitie

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular