PERSBERICHT (Utrecht, 10 mei 2010)

Conferentie: Onbehagen over de Islam, kwestie van falend leiderschap?

Het Euro Ilim Instituut van de SICN (Stichting Islamitische Centrum Nederland) organiseert in samenwerking met Hogeschool INHolland tijdens het Multifestijn op vrijdag 14 mei van 14.30 uur tot 17.30 uur een miniconferentie met als titel: ´Het maatschappelijke onbehagen over de islam in de Nederlandse samenleving, kwestie van falend leiderschap?‘˜
Dit jaar wordt voor de vierde keer op rij het Multifestijn georganiseerd, een evenement waar jaarlijks tientallen duizenden bezoekers aan deelnemen. Doel van dit vierdaagse evenement is ondermeer het bevorderen van de ontmoeting tussen de burgers van Nederland. Het festivalthema dit jaar is: ´Alliance of cultures (gemeenschappelijkheid van culturen)‘˜.
Als men uitgaat van de publieke opinie wordt duidelijk dat er bij de gemiddelde Nederlander (vanuit gevoelens van vervreemding, angst en onveiligheid), onbehagen bestaat over de manifestatie en invloed van de islam en moslims in Nederland. Met deze conferentie willen wij dit thema behandelen, met name vanuit een invalshoek van nieuw (religieus) leiderschap.
Vier islamdeskundigen zullen een inleiding houden waar ze hun visies uiteen zetten. Vervolgens volgt een paneldiscussie.
Mogelijke aspecten die aan de orde zullen komen zijn o.a.:
- Is het onbehagen over of de angst voor de islam gegrond?
- Hoe dienen moslims hierop te reageren?
- Welke handvaten zijn er voor vreedzame co-existentie in plaats van irritatie en confrontatie?
- Welke mogelijkheden en kansen zijn er vanuit (islamitisch) Theologische opleidingen in Nederland omtrent religieus leiderschap?
Sprekers:
1- DR. BàœLENT à…žENAY,VOORZITTER VAN DE ISLAMITISCHE STICHTING NEDERLAND (ISN), HOOGLERAAR GESCHIEDENIS VAN DE RELIGIEUZE BEWEGINGEN EN ATTACHà‰ VAN RELIGIEUZE ZAKEN VAN REPUBLIEK TURKIJE IN NEDERLAND.
Algemene inleiding over het maatschappelijk onbehagen over de islam en islamfobie.
2- IR. RASIT BAL, VOORZITTER VAN HET CONTACTORGAAN MOSLIMS EN OVERHEID (CMO) EN COà–RDINATOR VAN DE IMAMOPLEIDING AAN HOGESCHOOL INHOLLAND.
Welke rol kunnen wij als moslimkoepelorgaan en als onderwijsorganisatie hierin spelen, bijvoorbeeld bij het opleiden van religieus kader.
3- DR.MARTIJN DE KONING , ANTROPOLOOG.HIJ IS WERKZAAM BIJ HET INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE STUDY OF ISLAM IN LEIDEN EN RADBOUD UNIVERSITEIT IN NIJMEGEN.
4- ABDULWAHID VAN BOMMEL, SCHRIJVER, VERTALER EN DOCENT ISLAM.
Wat moeten wij als moslims hier van aantrekken, Wie moet de leiding nemen? Welke zelfreflectie dienen moslims toe te passen?
Aansluitend op de 3 inleidingen is er een panel, waarin de drie sprekers met elkaar en met de zaal in debat gaan (aan de hand van stellingen) onder leiding van de dagvoorzitter.

Locatie: conferentiezaal 2, Voordorphal, Sartreweg 1 te Utrecht
Datum en tijd: Vrijdag 14 mei 2010, 14.30 - 17.30 uur

Aanmelden kan via het e-mailadres [email protected]

- - --------------- - -
Einde persbericht
Noot aan de redactie, niet bestemd voor publicatie:
Mocht u bij dit evenement aanwezig willen zijn, dan is dit mogelijk. U kunt zich hiervoor opgeven via het e-mailadres [email protected] of via telefoonnummer: 030-2758564 (Dhr.Mucahid Sagsu)

Voor meer informatie over de organisatoren verwijzen wij u naar de volgende websites:
www.sicn.nl - www.inholland.nl/theologie - www.multifestijn.nl