De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en haar Palestijnse en Israëlische zusterverenigingen organiseren gezamenlijk de eerste internationale conferentie  
'Municipal Alliance for Peace in the Middle East' in Den Haag op 1, 2 en 3 juni 2005. 
 

De Vereniging van Palestijnse Gemeenten (APLA) en de Vereniging van Israëlische Gemeenten (ULAI) hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gevraagd om een conferentie in Den Haag te organiseren. Het doel van deze conferentie is de dialoog tussen Israëlische en Palestijnse burgermeesters te bevorderen. De conferentie wordt voorgezeten door  Wim Deetman, voorzitter van de VNG en burgemeester van Den Haag.  
 
'Als organisaties die de lokale overheden vertegenwoordigen, voelen we ons verplicht de steeds sterkere roep van zowel Palestijnse als Israëlische burgers om vrede, veiligheid en welvaart in de regio actief te ondersteunen' 
 
De conferentie beoogt concrete samenwerkingsprojecten tussen Israëlische, Palestijnse en  gemeenten uit de rest van de wereld tot stand te brengen en reikt verder dan het bevorderen van dialoog alleen.  De samenwerkingsverbanden zullen op trilaterale basis worden aangegaan. Tijdens de conferentie wordt onder meer gesproken over samenwerking op het gebied van onderwijs, gezondheids- en milieuprojecten.    
 
De Palestijnse en Israëlische delegaties bestaan uit elk 20 personen (waarvan 18 burgemeesters). Daarnaast zal een vergelijkbaar aantal gemeenten uit de rest van de wereld, de landelijke verenigingen van gemeenten en multilaterale organisaties (UNDP, WHO, UN-Habitat) deelnemen.  
 
bron:VNG