De onderhandelingen die woensdag 29 juni om 14.00 uur werden gestart en die donderdagochtend rond 04.00 uur 's morgens werden afgerond, lijken in een afrondend stadium te zijn beland. Onafhankelijk voorzitter Ella Vogelaar presenteert dezelfde dag nog een voorstel dat met de onderhandelende partijen besproken zal worden. Haar verwachting is dat ZN, VWS en de LHV met dit voorstel zouden kunnen leven, waarmee het conflict tussen de drie partijen tot een einde zou kunnen komen.

 

Vaststaat dat alle partijen het voorstel van Vogelaar nog aan hun achterban zullen voorleggen voordat sprake kan zijn van een definitief akkoord. Wanneer dit plaats zou vinden, is nog niet bekend. In eerder stadium hebben de LHV-leden zich niet met een tussenvoorstel kunnen verenigen. Niettemin adviseert LHV-voorzitter Bas Vos zijn leden op dit moment om vooralsnog geen actie te voeren.

De huisartsen hebben inmiddels voor 7 juli een ledenvergadering belegd waarin de resultaten van de onderhandeling aan de leden zullen worden voorgelegd. Pas als de meerderheid van de leden accoord gaan is het conflict opgelost.

bron:LHV