De bussen van Novio - personenvervoerder
in de stad Nijmegen en directe omgeving - rijden weer met ingang
van de maandagochtendspits. Zondagavond gingen de leden akkoord met
het bereikte compromis.CNV Stads- en streekvervoer, FNV Bondgenoten
en de werkgever bereikten zondagavond een akkoord over aanpassing
van de pauzes en de werkroosters. In een ledenvergadering,
zondagavond omstreeks 21.30 uur, stemden de leden in met het
bereikte resultaat. Dat akkoord kwam tot stand na tussenkomst van
bemiddelaar Paul Voncken.

Betaalde pauzes

De inhoud van dat akkoord luidt in het
kort: er komt een onderzoek dat de cao OV in financiële zin
vergelijkt met de cao Novio. Het geld dat daarbij wordt ontdekt -
en dat lijkt nu al zeker - zal worden gebruikt om de rijpauzes voor
de Novio-chauffeurs voortaan ook door te betalen. Ook wordt er
aldus vrijkomend geld gestoken in een socialer werkrooster voor de
Novio-medewerkers.

Overigens zijn de verbeteringen voor de
Novio-cao pas van kracht per 1 juli 2007. Werkgever en bonden
verwachten dat genoemd onderzoek mogelijk pas in het najaar zal
zijn afgerond. Daarom wordt de verbetering met terugwerkende kracht
tot juli reeds ingevoerd.

bron:CNV