Een 17-jarige Congolese jongen kan
waarschijnlijk in Nederland blijven. Dat blijkt uit de antwoorden
die staatssecretaris Albayrak in reactie op vragen van SP'er De
Wit aan de Tweede Kamer stuurde. De jongen woont bij zijn moeder
die enkele jaren eerder dan hij met 5 kinderen naar Nederland was
gevlucht en inmiddels de Nederlandse Nationaliteit heeft.

Na weging van alle betrokken belangen
heeft de staatssecretaris besloten dat de jongen bij een nieuwe
aanvraag op grond van de hardheidsclausule zal worden vrijgesteld
van de verplichting een machting van voorlopig verblijf (mvv) te
tonen. Indien de jongen voldoet aan de overige voorwaarden zal hij
een verblijfsvergunning krijgen. De jongen had met veel moeite zijn
moeder en broers en zusjes gevonden. Had hij in de Congo bij de
Nederlandse ambassade een verblijfsvergunning gevraagd had hij die
gekregen. De staatssecretaris heeft nu besloten de aanvraag te
beoordelen als was die in de Congo ingediend.

bron:MinJus