VOORAANKONDIGING:

Dinsdag 19 oktober: Congres Waardering 2010
Eerste congres over waarderingsmanagement en behoud van goede medewerkers

Aalsmeer, 12 juli 2010 - Op dinsdag 19 oktober 2010 vindt in het World Forum Den Haag het eerste congres plaats over waarderingsmanagement. Alhoewel het tonen van waardering voor de hand lijkt te liggen, wordt deze als managementtechniek tot nu toe te weinig bewust toegepast door leidinggevenden in Nederland. En dat terwijl 48% van de werknemers overweegt een andere baan te zoeken. Dit congres komt op het juiste moment, omdat men veel verschuivingen verwacht zodra de recessie is afgelopen.

In de Verenigde Staten wordt sinds 10 jaar in toenemende mate waarderingsmanagement gehanteerd bij bedrijven en is daar een groot succes voor het behoud van goede medewerkers. Het congres op 19 oktober in Den Haag gaat hier voor het eerst in Nederland dieper op in. En dat is hard nodig, want:
à¢â‚¬¢ 25% van de Nederlandse werknemers voelt zich niet gewaardeerd
à¢â‚¬¢ 39% voelt zich niet of nauwelijks betrokken bij zijn/haar werkgever
à¢â‚¬¢ 59% van hoger opgeleiden staat open voor een andere baan

Het effect van meer waardering:
à¢â‚¬¢ Bedrijven waar men zich gewaardeerd en betrokken voelt realiseren gemiddeld 43% meer omzet
à¢â‚¬¢ De kans dat werknemers in dergelijke bedrijven willen vertrekken is 87% lager
à¢â‚¬¢ ziekteverzuim zou, gemiddeld genomen, met wel 50% kunnen dalen als er meer waardering werd uitgesproken

Het programma dat duurt van 9.30 tot 17.00 uur zal o.a. bestaan uit interactieve workshops en (inter)nationale sprekers waaronder:
à¢â‚¬¢ Max Brown van het Recognition Management Insitute ®, een Amerikaanse autoriteit op het gebied van Recognition Management en Leadership Coaching
à¢â‚¬¢ Mathieu Weggeman, Hoogleraar Organisatiekunde Technische Universiteit Eindhoven, Chef Innovatie van de Baak Managementcentrum VNO-NCW en auteur van: Leiding geven aan professionals? Niet doen! (Managementboek van het jaar 2008)

Waardering 2010 is interessant voor iedereen in een leidinggevende functie en voor HRM professionals. Het congres is een initiatief van Waarderingsmanagement.nl o.l.v. Hans Poortvliet à©à©n van de weinige Certified Recognition Professionals in Europa en tevens initiatiefnemer van de jaarlijkse Nationale Complimentendag op 1 maart.

Binnenkort kan men inschrijven op www.waardering2010.nl