Connexxion en Hermes zetten de
gerechtelijke procedure tegen de Provincie Noord-Brabant voort. Dit
hebben beide bedrijven besloten nadat de onderhandelingen rond de
aanbesteding van het openbaar vervoer in Noord-Brabant zijn
mislukt.Vorige week verzochten Connexxion en Hermes de
voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het
Bedrijfsleven om een schorsing van hun verplichtingen onder de
concessiebeschikkingen.

Daarmee verweren zij zich in het geschil
dat in juni jongstleden is ontstaan met de Provincie Noord-Brabant.
Het geschil gaat over de financiële voorwaarden op basis
waarvan de vervoerders de vervoersconcessies in Brabant gaan
uitvoeren. Connexxion en Hermes hebben de Provincie
vóór gunning geïnformeerd over een fout in de
offerte. De Provincie heeft die informatie zonder meer terzijde
gelegd en gegund op basis van de onjuiste offerte. Connexxion en
Hermes hebben vervolgens direct bezwaar aangetekend tegen de
gunning onder deze voorwaarden.

In de afgelopen week hebben Connexxion en
Hermes met de Provincie Brabant en de vervoerders BBA/Veolia en
Arriva overlegd om buiten de rechter om tot een voor alle partijen
aanvaardbare oplossing te komen. Dit in het belang van zowel de
reizigers in

Noord-Brabant als van de betrokken
medewerkers. Hierbij zijn verschillende varianten besproken.
Connexxion en Hermes hebben zich constructief opgesteld. In een van
de voorstellen toonden zij zich zelfs bereid zonder meer te
accepteren dat de andere

vervoerders de komende acht jaar het
openbaar vervoer in Noord-Brabant zouden verzorgen. Hun aanspraken
op gunning van de concessies onder de juiste voorwaarden gaven zij
daarmee prijs. Ook zegden zij toe de Provincie in dat geval niet
aan te spreken voor de inmiddels ontstane schade. Dit voorstel had
kunnen leiden tot een snelle en definitieve oplossing. Vervolgens
is de Provincie er kennelijk niet uitgekomen met BBA/Veolia, omdat
die laatste haar offerte niet langer gestand wilde doen. Dit
terwijl de offertes tot 1 januari 2007 geldig zijn. Connexxion en
Hermes vinden het onvoorstelbaar dat BBA/Veolia haar eigen
medewerkers op deze manier in de kou laat staan.

Connexxion en Hermes willen nog steeds
graag het openbaar vervoer verzorgen in Noord-Brabant. Echter, door
de bedrijven te dwingen tot uitvoering onder de verkeerde
voorwaarden, zadelt de Provincie Connexxion en Hermes willens en
wetens op met jaarlijkse verliezen van tientallen miljoenen
euro's. De zaak dient woensdag 25 oktober bij de
voorzieningenrechter.

bron:Connexxion