Connexxion heeft een goed jaar gedraaid in 2005. Dit ondanks de sterk gestegen dieselprijs en nieuwe contracten met een sterk verlaagde kilometer opbrengstprijs. Door deze aspecten en de noodzakelijke reorganisatie van het technische bedrijf begon Connexxion feitelijk het jaar 2005 met een achterstand van 40 miljoen euro.  Door de efficiency verder door te voeren is uiteindelijk een positief financieel resultaat tot stand gebracht. 

Weliswaar lager dan het voorgaande jaar, zoals al werd aangegeven bij de presentatie van de jaarcijfers over 2004. Het bedrijfsresultaat is met 10 miljoen euro gedaald naar 28 miljoen euro en bedraagt 3,2% van de omzet. Het resultaat is uitgekomen op 19 miljoen euro tegen 24 miljoen euro in 2004.  De omzet is licht gedaald van 912 euro miljoen naar 872 miljoen euro.
Het donderdag verschenen jaarverslag voldoet, net als vorig jaar, aan de 'code Tabaksblat' voor zover dat voor een niet beursgenoteerd bedrijf mogelijk is. Tevens zijn de cijfers opgesteld volgens IFRS. De gestegen brandstofkosten hebben het resultaat sterk beïnvloed Iedere eurocent prijsverhoging van een liter dieselolie heeft voor Connexxion een effect van circa 1 miljoen euro op het resultaat. De prijsstijging in 2005 alleen al heeft een negatief effect van 9 miljoen euro. De prijs van de vervoersdiensten is onvoldoende gestegen om de gestegen prijs van brandstof te compenseren. De indexering van de prijs van OV-diensten (het tarief van de strippenkaart) is slechts gebaseerd op een algemene index. Ook de indexering van de Rijksbijdrage houdt onvoldoende rekening met specifieke kostenposten in de vervoerssector. De branchevereniging Mobis heeft gedurende het verslagjaar met nadruk bij de Minister van Verkeer en Waterstaat aangedrongen op aanpassing van genoemde
indexeringen. Tot op heden heeft dit nog niet geleid tot wijzigingen.
Connexxion kan ook nog positieve reizigersresulaten melden. Volgens de Klantenbarometer die is uitgevoerd door het Kennisplatform Verkeer en Vervoer waarderen de reizigers Connexxion met een 7,3 tegenover 7,2 het jaar daarvoor. Connexxion scoort op de markt van het streekvervoer het hoogste in Nederland.In 2005 is het aantal reizigers in het openbaar vervoer van Connexxion wel slechts gestegen met 1,6%.
bron:Connexxion