Eindhoven 4 juni 2008 - Conny Staudt-Bos is per 1 mei gestart als partner bij Maes Advocatuur te ’s-Hertogenbosch en per 1 juni is de organisatie verder gegaan onder de naam Maes Staudt Advocaten. Met haar komst zal de organisatie zich verder kunnen profileren in het arbeidsrecht en vraagstukken rond (internationale) tewerkstelling en arbeidsmigratie in de vorm van adviseren en procederen.

Voor haar komst naar Maes Advocatuur heeft Conny Staudt-Bos ruim twaalf jaar bij de grotere kantoren gewerkt. De afgelopen zes jaar werkte ze als advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen, waarvan de laatste twee jaar als advocaat-partner. Bij deze organisatie was zij verantwoordelijk voor arbeidsrecht in de ruimste zin van het woord. Daarnaast is zij actief in de Adviesraad van Euroforum, doceert voor deze organisatie en verzorgt regelmatig lezingen voor bedrijven.
“Arbeidsrechterlijke aspecten worden vaak onderschat bij het te werk stellen van arbeidsmigranten”, aldus Conny Staudt-Bos. “We spreken van een specifieke manier van regelgeving en dat vraagt om een specialistische aanpak. Door de specialistische kennis die al bij Maes Advocatuur in huis was op het gebied van arbeidsmigratie te bundelen met mijn ervaring in arbeidsrecht, wordt het mogelijk om echt gespecialiseerd juridisch advies te geven aan het groeiende aantal bedrijven dat werkt met internationale arbeidskrachten.”
---------------------------------
Over Maes Staudt Advocaten
Maes Staudt Advocaten is een gespecialiseerd advocatenkantoor, dat zich richt op (regulier) arbeidsrecht en vraagstukken rond (internationale) tewerkstelling en arbeidsmigratie.
Bij arbeidsrecht moet ondermeer gedacht worden aan ontslagrecht, aspecten van medezeggenschap, CAO-problematiek, concurrentie en relatiebedingen, statutair directeuren, fusies, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, etc. Maes Staudt Advocaten adviseert en procedeert. Meer informatie is te vinden op: www.maes-staudt.nl
Meer informatie
Marcommit PR
Marianne van Barneveld
035-582 27 30