(Persbericht) Vianen, 14-02-2011 Conservatrix en Nuvema hebben Rubicon gekozen als hun partner voor SharePoint 2010. Rubicon denkt vanaf het begin mee en adviseert over de juiste manier om SharePoint in te zetten als bedrijfsplatform. Technisch een gedegen en een voor IT beheersbare omgeving neerzetten is daarbij à©à©n van de speerpunten van Rubicon. Van het ontwerp, het coachen van de eigen IT medewerkers, het configureren en het bouwen van de verschillende oplossingen tot het begeleiden van de implementatie met gebruikers, worden Conservatrix en Nuvema door Rubicon ondersteund.

IT is een belangrijk middel in de bedrijfsvoering van de verzekeraars Conservatrix en Nuvema. Met een duidelijke toekomstvisie hebben zij ervoor gekozen SharePoint 2010 in te zetten als platform. Met SharePoint 2010 willen de twee verzekeraars verschillende applicaties vervangen en integreren, om zo nog sneller en beter op de markt te reageren. Conservatrix en Nuvema kiezen bewust voor een beheersbaar groeipad, waarin de mogelijkheden van SharePoint 2010 als platform worden uitgebreid.

Conservatrix Levensverzekeringen N.V. is een volledig zelfstandige en onafhankelijke verzekeringsmaatschappij, die opereert sinds 1872. Nuvema Natura-Uitvaartverzekeringen N.V. biedt al meer dan 60 jaar uitvaartverzekeringen in natura aan. De twee verzekeraars behoren tot Conservatrix Groep B.V.

Extranet, nog betere online dienstverlening
De belangrijkste drijfveer voor het inzetten van SharePoint 2010 is de vernieuwing van Cleo, het huidige extranet van Conservatrix. Bekend met online dienstverlening, wenst Conservatrix dit beveiligde partner- en klantportaal in de komende jaren te laten groeien tot een volledig self-service portaal. Een portaal waarbinnen partners en klanten naast informatie en advies zelf mutaties kunnen doorvoeren.

Intranet
Niet alleen naar de klanten toe worden digitale verbeteringen doorgevoerd. Intern hebben de twee verzekeraars gekozen voor SharePoint 2010 als vervanging van hun huidige intranet.

Kennismanagement & samenwerken
Naast het intranet wordt er tevens een kennismanagement- en samenwerkingsomgeving ingericht. Hier kunnen de medewerkers van Conservatrix en Nuvema in teams en projecten nog beter samenwerken. De medewerkers hebben hiermee een laagdrempelige omgeving om kennis, documenten en andere informatie met elkaar te delen. Deze omgeving vervangt hiermee de bestaande fileshares die dienst doen als samenwerkingsomgeving. Het inzetten van de zoekmachine van SharePoint is hierin een zeer belangrijk onderdeel.

EINDE PERSBERICHT

Over Conservatrix Levensverzekeringen N.V.
Conservatrix is een volledig zelfstandige en onafhankelijke verzekeringsmaatschappij sinds 1872. Gespecialiseerd in levensverzekeringen, pensioenen en hypotheken werken zij voor zowel de zakelijke als particuliere markt. Meer over Conservatrix leest u op http://www.conservatrix.nl.

Over Nuvema Natura-Uitvaartverzekeringen N.V.
Nuvema is bijna 60 jaar actief als uitvaartverzekeraar op de Nederlandse markt. Een periode waarin Nuvema altijd een eigen koers heeft gevaren en waarbij altijd à©à©n ding voor ogen wordt gehouden: De individuele wensen van de klant. Meer over Nuvema leest u op http://www.nuvema.nl.

Over Rubicon
Rubicon staat als organisatie opgesteld om klanten volledig bij te staan met hun vraagstukken om vernieuwende technologie in te zetten in hun primaire processen. Het inzetten van de juiste technologie op het juiste moment en op de beste wijze is volgens Rubicon een cruciale factor voor het toekomstig succes van organisaties en het bereiken van nieuwe markten en behoeften. Rubicon is ICT partner van architectuur ontwerp en optimalisatie van bestaande ICT tot aan het ontwerpen, realiseren en beheren van de gekozen oplossing(en).
Meer over Rubicon leest u op http://www.rubicongroup.nl.