De kamer van koophandel Noord West Holland is samen met de provincie en
brancheorganisaties een project gestart om horeca en
recreatieondernemers in Noord Holland Noord te ondersteunen.

Noord-Holland is een vakantiebestemming bij uitstek. Amsterdam is de
magneet voor een provincie die veel te bieden heeft aan de toerist. De
toerist vraagt om kwaliteit. Om dit te kunnen bieden zetten
brancheorganisaties, Kamer van Koophandel en provincie samen de
schouders eronder . Om dit tot stand te brengen is het NORT
Noord-Holland in het leven geroepen. NORT is een project dat zich richt
op individuele ondernemers en hen actieve ondersteuning biedt in het
streven naar kwaliteitsverbetering en professionalisering van hun
bedrijf.
 
Op 8 maart a.s. wordt, in aanwezigheid van
Gedeputeerde Hans Schipper, samen met de Kamer van Koophandel
Noordwest-Holland,  NORT Noord-Holland' gelanceerd.
 
NORT
Noord-Holland is een samenwerkingsverband tussen de brancheorganisaties
RE­CRON, HISWA Vereniging en Koninklijk Horeca Nederland waarbij de
provincie Noord-Holland en de Kamers van Koophandel Noordwest-Holland
en Gooi- en Eemland financieel bijdragen. De provincie heeft hiervoor
een bedrag van 800.000,- euro beschikbaar gesteld.
 
NORT
Noord-Holland heeft de beschikking over consulenten, die kosteloze
ondersteuning aan individuele bedrijven bieden. Leden en niet-leden van
de toeristische brancheorganisaties zijn de doelgroep. De ondernemer
werkt, samen met de NORT-consulent, aan actieplannen,
scholingsactiviteiten, duurzaamheidsprojecten,
rendementsverbeteringen  en samenwerking
 
NORT
richt zich op alle ondernemingen in de sector Recreatie en Toerisme en
op alle delen van de provincie Noord-Holland. Binnen de provincie zijn
5 speerpuntgebieden benoemd, die speciale aandacht krijgen vanwege de
urgentie van de problematiek, dit zijn: de gemeente Bergen met nadruk
op verblijfsrecreatie in de kernen Bergen en Schoorl, de Kop van
Noord-Holland ook met nadruk op verblijfsrecreatie,de badplaatsen
aan de kust met nadruk op logiesverstrekkende horeca,de
Westeinder-plassengebied met nadruk op watersport, en Gooi- en
Vechtstreek ook met nadruk op watersport.
 
Inmiddels zijn
de consulenten aangesteld zodat het project een vliegende start kan
maken. Ondernemers zullen hen regelmatig tegenkomen in de regio en bij
bedrijfsbezoeken. Maar ondernemers kunnen ook zelf contact zoeken met
de consulenten. De NORT-consulenten zijn gehuisvest bij de Kamer van
Koophandel in Alkmaar. 
 
Bron: Ingezonden bericht