AMERSFOORT, 13 januari 2005, Minister Hoogervorst van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport heeft de Tweede Kamer laten weten Directe
Toegankelijkheid van fysiotherapeuten volledig mogelijk te maken vanaf
1 januari 2006. Hij baseert zich daarbij op een rapport van het College
voor Zorgverzekeringen.  

 
Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is om
verschillende redenen positief over deze nieuwe beleidslijn. 'Er is
door het besluit van de minister sprake van erkenning van de
specialistische en autonome positie van fysiotherapeuten. Het maakt
niet alleen het werk aantrekkelijker, maar het geeft ons ook een enorme
kans om de effectiviteit van onze werkzaamheden aan te tonen. Het
werkterrein is hierdoor opnieuw breder en interessanter geworden',
aldus drs. H.B. Eenhoorn, voorzitter van het KNGF.  Uit het
onderzoek rond de pilot directe toegankelijkheid blijkt dat
fysiotherapeuten in de praktijk goed in staat zijn om zelfstandig een
indicatie voor fysiotherapie te stellen.  
    
Sneller herstel en hervatting dagelijkse activiteiten   
Voor de patiënten betekent directe toegankelijkheid fysiotherapie dat
zij zelf kunnen beslissen of zij met hun klachten eerst naar de
huisarts of rechtstreeks naar de fysiotherapeut gaan. Uit het onderzoek
blijkt dat mensen goed in staat zijn een beoordeling te kunnen maken of
een fysiotherapeut hulp kan bieden bij hun gezondheidsprobleem. 
 
Over het algemeen is geconcludeerd dat directe toegang van de
fysiotherapeut in de ogen van patiënten bijdraagt aan de
doeltreffendheid van fysiotherapie. Dit komt onder meer tot uiting in
een sneller herstel en hervatting van dagelijkse activiteiten van de
patiënt.

Bron: Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular