DEN HAAG, 30 maart 2005, De VBO Woonindex voor het eerste kwartaal van
2005 staat voor het huidige klimaat op -5,4. Dat wil zeggen dat de
stemming van de consumenten over de huidige markt gemiddeld genomen
negatief is, maar hierbij moet wà©l worden opgemerkt dat de VBO
Woonindex ten opzichte van het vierde kwartaal van 2004 aanzienlijk is
gestegen (-13,6). Er is met name sprake van een groeiend zelfvertrouwen
onder de kopers. Deze zien hun positie op de woningmarkt sterker worden
en zijn van mening dat de markt meer in evenwicht komt. 

 
Er is een groeiend vertrouwen in de economische situatie in Nederland
en in de financiële positie van het eigen huishouden. De motor achter
het groeiende vertrouwen in de woningmarkt is de aantrekkelijkheid van
het hypotheekrentepercentage. Zowel kopers als verkopers zijn hier heel
positief over. Van de kopers vindt circa 58 procent het een geschikt
moment om nu een woning te kopen en volgens 56 procent van de verkopers
is het nu het juiste moment om een woning te verkopen. Deze percentages
lagen in het laatste kwartaal van 2004 respectievelijk op 51 en
49.  

Ook de verwachtingen voor het komende jaar bieden perspectieven. De VBO
Woonindex hangt nog net aan de verkeerde kant van het randje, met een
index van -1,9. Maar ook hierin is de stijgende lijn terug te vinden,
aangezien de index in het laatste kwartaal van vorig jaar nog op -5,4
stond. De verwachting is dat voor zowel het huidige klimaat als voor de
verwachtingen voor het komende jaar het omslagpunt van negatief naar
positief bijna is bereikt. 'Het voorjaar is dà© koop/verkoop periode. De
vogels bouwen een nest en de mensen kopen een huis. Alhoewel de trend
gunstig is, moeten wij voorzichtig zijn met voorspellingen. Eà©n zwaluw
maakt tenslotte nog geen zomer', aldus Michiel Goofers, secretaris/
directeur van VBO Makelaars.  
 
Afschaffing hypotheekrenteaftrek kan desastreuze gevolgen hebben  
De lage hypotheekrente en de hypotheekrenteaftrek zijn nog altijd
belangrijke troeven in de vastgoedmarkt. 'Door de gunstige
hypotheekrente is kopen is nog altijd goedkoper dan huren. De lage
hypotheekrente en de hypotheekrenteaftrek houden de vastgoedmarkt
stevig overeind. Het onderzoeksbureau OTB van de TU Delft heeft echter
berekend dat de huizenprijzen met 23 tot 30 procent zullen dalen
wanneer de hypotheekrenteaftrek ineens wordt afgeschaft. Zo een
scenario kan dus desastreuze gevolgen hebben. Verkopers die niet meer
willen verkopen omdat zij een te hoge hypotheek hebben en kopers die
die niet meer willen kopen omdat de netto maandlasten gelijk zijn aan
de bruto maandlasten en daarmee dus voor hen onbetaalbaar. Een
eventueel stijgende rente maakt dan het drama compleet. Ik doe dan ook
een dringend beroep op alle betrokkenen om het heilloze scenario voor
afschaffing van de hypotheekrenteaftrek nu voor eens en voor altijd
terzijde te schuiven. Afgezien daarvan voorzie ik echter voorlopig geen
problemen, de VBO houdt daarom vertrouwen in de toekomst', aldus
Goofers.  
 
-   
De VBO Woonindex meet de stemming van consumenten over de huidige
woningmarkt. De VBO Woonindex geeft à©à©n cijfer voor het huidige klimaat
op de woningmarkt en à©à©n cijfer voor de verwachtingen voor het komende
jaar.   
De Woonindex bestaat uit twee onderdelen, te weten een kopersindex (de
mening van consumenten die op dit moment zoeken naar een woning of dit
op korte termijn willen gaan doen) en de verkopersindex (de mening van
consumenten die op dit moment of binnenkort hun woning willen
verkopen).   

Op het moment dat er meer positief gestemde kopers en verkopers zijn,
is de VBO Woonindex positief (met een maximum van 100, indien iedereen
positief gestemd is). Op het moment dat er meer negatief gestemde
kopers en verkopers zijn, is de VBO Woonindex negatief (met een maximum
van -100, indien iedereen negatief gestemd is).  
 
Het EIM rapport over de VBO Woonindex is ter inzage te vinden op www.vbo.nl.
Klikt u bovenaan de webpagina op de button 'over de VBO', vervolgens op
de button 'Over de organisatie'. Onder het kopje 'VBO Persberichten'
ziet u een link naar het rapport over de VBO Woonindex.   

Bron: VBO MAKELAARS