Nederlandse consumenten sluiten oer-Hollandse merken, zoals Appelsientje,   

Douwe Egberts en Kruidvat, weer massaal in het hart. Dat blijkt uit recent   

onderzoek van marketing communicatiebureau DDB Amsterdam.
Vooral merken die voorzien in primaire levensbehoeften krijgen het
grootste vertrouwen van de consument. Luxe goederen en diensten kunnen
op weinig waardering rekenen.  
 
'In tijden van economische recessie en maatschappelijke onzekerheid grijpen   
mensen terug op tastbare producten van eigen bodem', verklaart directeur   
Herberth Samsom van DDB Amsterdam de uitkomsten. Amerikaanse   
supermerken van weleer hebben hun glans verloren, terwijl lokale   
voedingsfabrikanten juist op veel steun kunnen rekenen.  
 
Was het baden in weelde eind jaren negentig nog de trend, nu hebben   
luxemerken het zwaar te verduren. Dure kledingmerken en technologische   
snufjes genieten niet langer de voorkeur van consumenten. Merken zoals Diesel,   
Calvin Klein en Intel maken een enorme duikeling en hebben het meest te lijden   
van de huidige malaise.  
 
Desondanks blijkt uit het onderzoek wel een zekere mate van vertrouwen in   
herstel van de diensteneconomie. Banken, verzekeraars en andere   
dienstverleners boeten aan populariteit in maar hebben nog wel de beste kaarten   
om de oer-Hollandse merken van de troon te stoten. Kennelijk zien consumenten   
wel kansen voor herstel, maar hebben anti-Amerikanisme, economische recessie   
en maatschappelijke onrust nu de meeste invloed op het   
consumentenvertrouwen.  
 
DDB Amsterdam is onderdeel van Omnicom en behoort daarmee tot het grootste   
communicatieconcern in de wereld. Iedere twee jaar doet DDB internationaal   
onderzoek naar de consumentenwaardering van merken. In totaal wordt het   
onderzoek in 26 landen uitgevoerd onder minimaal 800 respondenten. Per land   
worden meer dan 200 merken onderzocht. In Nederland lopen 450 merken mee   
in het onderzoek. Het onderzoek heet Brand Magnetism omdat het de   
magnetische kracht van merken blootlegt.  
 
De lancering van de nieuwe onderzoeksuitkomsten gaat dit jaar voor het eerst   
gepaard met de publicatie van het handboek Brand Magnetism. De   
aantrekkingskracht van merken. Aan de hand van voorbeelden beschrijft het boek   
de magnetische werking tussen merken en consumenten.

Bron: DDB AMSTERDAM