Ter gelegenheid van de Wereld Milieudag
die vandaag plaatsvindt heeft GMI (Global Market Insite, Inc.) in
samenwerking met de Australische milieudeskundige Jon Dee de eerste
jaarlijkse World Environment Review uitgevoerd. Hieruit blijkt dat
86,5 procent van de 14.000 ondervraagden uit 14 landen vindt dat
overheden meer moeten doen om klimaatverandering te bestrijden.
Acht van de tien respondenten vindt dat gloeilampen geleidelijk
moeten verdwijnen en 85,5 procent maakt zich ongerust over het
effect wat de klimaatverandering op kinderen heeft. De bevindingen
worden vrijgegeven voor de G8 top op 6 juni in Duitsland waar
klimaatverandering naar verwachting boven aan de agenda staat.

De internationale aard van
klimaatverandering wordt onderstreept door de bevinding dat drie
van de vier ondervraagden uit 14 landen van mening zijn dat de
seizoenen zich niet meer in dezelfde tijd van het jaar aandienen.
79,5 procent van de respondenten is van mening dat overheden het
makkelijker moeten maken om elektriciteit uit alternatieve bronnen
te kopen, en 90 procent vindt dat elektriciteit voor minimaal 25
procent moet worden geproduceerd uit alternatieve energiebronnen
zoals zonne- en windenergie.

62 procent van de Chinezen en 63 procent
van de Indiërs zegt dat zij het passend vinden dat ontwikkelde
landen beperkingen leggen op de koolstofemissie van China, India en
andere opkomende economieën.

Duitsers (27%) en Britten (25,5%) vinden
dat het overheidsbeleid van de Verenigde Staten de grootste
bedreiging vormt voor het klimaat. Respondenten uit andere landen
kwalificeerden de vernietiging van het regenwoud en oerbossen als
belangrijkste kwestie. India (40%), Nederland (34%) en
Brazilië (33%) spraken over dit punt de grootste zorg uit.

"De openbare bezorgdheid over
klimaatverandering is groot, en dit onderzoek toont aan dat mensen
over de wereld willen dat overheden strenge maatregelen nemen in
deze kwestie", aldus Jon Dee. " Het publiek wil wetgeving en
aanmoedigingen die het voor mensen en ondernemingen gemakkelijker
zullen maken om klimaatverandering te bestrijden."

Belangrijke bevindingen:

79,5 procent van de respondenten vindt dat
overheden minimum energie efficiencynormen op witgoed moeten
opleggen.

50 procent wil dat overheden
milieubelasting op 4WD auto’s gaan heffen.

81 procent wil dat overheden de brandstof
efficiencynormen voor auto’s en lichte vrachtwagens verhogen,
en 88 procent vindt dat overheden meer moeten doen om de verkoop
van hybride auto’s te verhogen.

85 procent vindt dat overheden meer moeten
doen om het gebruik van openbaar vervoer te verhogen.

De respondenten zijn van mening dat
overheden het gemakkelijker moeten maken om energie uit
alternatieve bronnen (79,5%), energie-efficiënte producten
(74%), zonnepanelen (72%) en hybride auto’s (75%) te
kopen.

Meer dan de helft van de respondenten
vindt dat overheden koolstofbelasting op alle binnenlandse en
internationale vluchten moeten heffen.

Slechts 52 procent van de respondenten
haalt voor het naar bed gaan de stekkers van apparaten uit het
stopcontact. Slechts 37,5 procent bespaart energie door kleding in
koud water te wassen.

Slechts 22 procent vindt dat overheden
meer zouden moeten doen om het gebruik van kernenergie te verhogen.
Dit was de laagst scorende van alternatieve energiebronnen,
geothermische-, hydro-, getijde-, zonne- en windenergie scoren
allen hoger. Zorg over klimaatverandering en energieveiligheid
leidt er niet toe dat mensen kernenergie omarmen. De alternatieve
energievoorkeur ligt voornamelijk bij zonne- en windenergie, met
respectievelijk 86 en 80,5 procent.

Van de 14 ondervraagde landen waren de
Italianen het meest bezorgd over klimaatverandering (96%). De
Amerikanen en Nederlanders waren het minst betrokken met
respectievelijk 74 en 67,5 procent.

bron:GMI