De Consumentenautoriteit heeft via
ConsuWijzer, het informatieloket voor consumenten van de
Consumentenautoriteit, NMa en OPTA, veel klachten ontvangen van
consumenten over een grootschalige mailing van Het Nederlands
Muntkantoor gericht aan vier à vijf miljoen Nederlandse
huishoudens. In de vorm van een enquête over de euro wordt
Nederlandse consumenten de mogelijkheid geboden een gratis
proefzending van Finse euromunten te ontvangen. Navraag door de
Consumentenautoriteit leerde echter, dat

consumenten die het enquêteformulier ingevuld terugsturen ook
vervolgzendingen munten zullen ontvangen met een verzoek tot
betaling.

De Consumentenautoriteit adviseert
consumenten als volgt te handelen:

- indien u het formulier nog niet hebt
ingevuld en ondertekend en u stelt geen prijs op de
vervolgzendingen van Het Nederlands Muntkantoor, stuur het
enquêteformulier dan niet in;

- indien u het formulier wel reeds
ondertekend retour hebt gestuurd, maar geen

vervolgzendingen wenst te ontvangen, laat
dat dan schriftelijk aan Het Nederlands

Muntkantoor weten (Antwoordnummer 1000,
6100 XB te Echt);

- ontvangt u desondanks toch een
vervolgzending met een verzoek tot betaling, stuur dan, bij
voorkeur binnen zeven werkdagen na ontvangst van de zending, de
zending retour met een brief aan Het Nederlands Muntkantoor waarin
u aangeeft dat:

1. er nooit een overeenkomst tot stand is
gekomen tussen u en Het Nederlands Muntkantoor

2. dat u, mocht er wel sprake zijn van een
overeenkomst, een beroep doet op ontbinding daarvan op grond van
afdeling 9A van boek 6 Burgerlijk Wetboek (de regeling met
betrekking tot overeenkomsten op afstand).

Deze informatie is ook te lezen op de
website van ConsuWijzer: www.consuwijzer.nl. Voor eventuele vragen
kunnen consumenten bellen met ConsuWijzer op (088) 0707070.

bron:Consumentenautoriteit