Op 15 januari 2007 is officieel de
Consumentenautoriteit van start gegaan. Deze nieuwe dienst van het
ministerie van Economische Zaken ziet er op toe dat bedrijven
regels naleven die zijn bedoeld om consumenten te beschermen. "Onze
missie is het bevorderen van eerlijke handel tussen bedrijven en
consumenten", aldus Consumentenautoriteit Marije Hulshof.

De Consumentenautoriteit gaat zich in 2007
met name richten op onredelijke bedingen in algemene voorwaarden,
internethandel, de reisbranche, misleidende loterijen en
prijzenfestivals, en garanties. Indien een groep consumenten de
dupe is van gedrag van een aanbieder dat niet volgens de regels is
kan de Consumentenautoriteit optreden en onder meer boetes of
dwangsommen opleggen.

Bij de uitvoering van haar taken zal de
Consumentenautoriteit veel samenwerken met andere partijen, zoals
consumenten- en brancheorganisaties en andere toezichthouders zoals
de de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA),
Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma) en Autoriteit
Financiële Markten (AFM) en buitenlandse toezichthouders.
Belangrijke informatiebron voor de Consumentenautoriteit is
ConsuWijzer, de telefonische en online vraagbaak over de rechten en
plichten van consumenten die de Consumentenautoriteit in oktober
2006 samen met OPTA en NMa is gestart.

Bron: Consumentenautoriteit