Vrijdag is de website www.polisopheldering.nl
gelanceerd. Polisopheldering.nl is een initiatief van Vereniging
Eigen Huis, Vereniging van Effectenbezitters, de Consumentenbond en
Independer. De belangenbehartigers, die hun krachten hebben
gebundeld in een platform waarbij ook advocaat Schonewille is
betrokken, gaan onderzoek doen naar de kosten en premies die
verzekeraars in rekening brengen en hebben gebracht bij afgesloten
beleggingsverzekeringen. De belangrijkste elementen in dit
onderzoek betreffen de transparantie inzake de kostenstructuur en
de premieafdracht, in combinatie met de informatieverstrekking
hierover.

Aanleiding tot de krachtenbundeling is de
recente ophef over kostbare beleggingsverzekeringen. Als gevolg van
hoge verzekeringskosten worden consumenten geconfronteerd met
ernstig tegenvallende rendementen op hun polissen.

Er wordt naar gestreefd om aan de hand van
complete dossiers en gesprekken met verzekeraars duidelijkheid te
krijgen over de kosten, premies en de informatieverstrekking aan de
consument ten tijde dat de polis werd afgesloten. Daartoe zal het
platform brochure- en advertentieteksten, offertes, contracten en
toelichtingen van de aanbieders van beleggingspolissen kritisch
bestuderen. Het platform zal tevens de mogelijkheid van juridische
stappen onderzoeken, indien na het kostenonderzoek blijkt dat er
sprake is van stelselmatige foutieve of onvolledige
informatieverstrekking over de kosten, beloofde rendementen en
gegarandeerde opbrengsten.

bron:Vereniging Eigen Huis