Het consumentenvertrouwen is in mei 2005, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, flink gedaald en uitgekomen op -22. In de vier maanden daarvoor was steeds sprake van een stijging. Het vertrouwen is nog wel hoger dan in het begin van dit jaar. Dit blijkt uit het Consumenten Conjunctuuronderzoek van het CBS. De daling van het consumentenvertrouwen komt vooral doordat het oordeel over het economisch klimaat aanzienlijk is verslechterd.

Oordeel economisch klimaat daalt sterk.

Het oordeel over het economisch klimaat is, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, deze maand sterk gedaald. In de afgelopen maanden was de stemming over de economie juist sterk verbeterd. Consumenten zijn in mei aanzienlijk pessimistischer geworden over het economisch klimaat in de komende twaalf maanden. Voor het eerst sinds drie maanden is deze indicator negatief. Dat wil zeggen dat er meer pessimisten dan optimisten zijn. Ook het oordeel over het economisch klimaat in de afgelopen twaalf maanden verslechterde.

Koopbereidheid blijft stabiel
De koopbereidheid is deze maand nagenoeg onveranderd. De koopbereidheid is gebaseerd op het oordeel over de financiële situatie van het huishouden zelf en op de vraag of de tijd gunstig is voor het doen van grote aankopen. De consumenten zijn over hun financiële situatie in de komende twaalf maanden negatiever geworden. Over de eigen financiën in de afgelopen twaalf maanden en over het doen van grote aankopen veranderden consumenten nauwelijks van mening.

bron:CBS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular