Het consumentenvertrouwen is, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, in
november 2004 uitgekomen op -27. Dit is vrijwel gelijk aan oktober. De
daling van het consumentenvertrouwen in de afgelopen twee maanden zette
in november niet door.
Het oordeel over het economisch klimaat is iets negatiever. De
koopbereidheid veranderde nauwelijks. Dit blijkt uit het Consumenten
Conjunctuuronderzoek van het CBS.

Oordeel economisch klimaat iets negatiever
Het oordeel over het economisch klimaat is, gecorrigeerd voor
seizoeninvloeden, in november iets verslechterd ten opzichte van een
maand eerder. Consumenten zijn net als vorige maand negatiever geworden
over de economie in de komende twaalf maanden. Het oordeel over het
economisch klimaat in de afgelopen twaalf maanden is echter gelijk
gebleven.

Koopbereidheid nagenoeg onveranderd
De koopbereidheid is, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, in november
uitgekomen op -22. Dit is nagenoeg gelijk aan oktober. De
koopbereidheid is gebaseerd op het oordeel over de financiële situatie
van het eigen huishouden en op de vraag of de tijd gunstig is voor het
doen van grote aankopen. Consumenten zijn iets negatiever over hun
financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden en iets positiever
over de financiële situatie in de komende twaalf maanden. Over het doen
van grote aankopen, zoals meubels, bleef de consument in november
onveranderd negatief.

Technische toelichting
Het Consumenten Conjunctuuronderzoek (CCO) wordt uitgevoerd in de eerste tien werkdagen van de maand.

De index van het consumentenvertrouwen geeft aan in hoeverre
huishoudens vinden dat het economisch gezien beter of slechter gaat.
Het consumentenvertrouwen wordt bepaald op basis van de mening van
huishoudens over het algemene economisch klimaat en over de eigen
financiële situatie. Maandelijks worden hierover in het Consumenten
Conjunctuuronderzoek (CCO) vijf vragen gesteld aan ongeveer duizend
huishoudens. Daarnaast bevat het CCO onder andere vragen over de
verwachtingen voor de werkloosheid en de inflatie en over het
spaargedrag en aankoopplannen van huishoudens.

De geïnterviewden kunnen vinden dat het beter gaat (de 'optimisten'),
dat het slechter gaat (de 'pessimisten') of dat de situatie gelijk
blijft. De indicatoren worden berekend door het percentage optimisten
te verminderen met het percentage pessimisten.

Naast het CBS, stelt ook de Europese Commissie (EC) voor Nederland een
indicator van het consumentenvertrouwen samen. De EC hanteert daarbij
echter deels andere vragen dan het CBS. In de EC-berekening ligt de
nadruk geheel op de verwachtingen voor de toekomst, waar in de
indicator van het CBS ook de huidige situatie van de consument en diens
oordeel over de afgelopen twaalf maanden worden meegenomen. De EC
publiceert haar indicator altijd later dan het CBS waardoor de meest
recente maand niet zichtbaar is in de grafiek.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek