Mond op mond reclame is al eeuwenlang een van de beste reclamemiddellen. Niets is beter dan een goed verhaal van een tevreden gebruiker. In de marketing heet dit concept Consumer Direct Marketing. Het is door gewiekste reclamebedrijven in een nieuw jasje gestoken.

De hedendaagse producent maakt gebruik van een veelvoud aan marketing tools om zijn producten bij de consument te brengen. Door de de tools die de producent in de laatste decennia heeft gekregen zoals telefoon, radio, televisie en internet zijn de mogelijkheden legio en wordt de consument vrijwillig of onvrijwillig benaderd met allerlei producten en diensten. Dat gebeurt via reclame op tv, radio, bilboard etc., agressieve telemarketing en spam, en diverse andere kanalen. Deze manier van marketing wordt door steeds meer consumenten als hinderlijk ervaren, en ook niet meer als geloofwaardig, daar degenen die de producten of diensten aanbevelen er voor betaald worden.

 

De hedendaagse consument wordt echter steeds bewuster in zijn aankopen en gaat voor kwaliteit. Met de modernisering van de moderne media is het de consument ook mogelijk gemaakt de gebrachte reclameboodschappen te blokkeren. Dit door onder andere bij televisie met de afstandbediening te  „zappen“  of door bij internetten de  popups te blokkeren.

 

Het resultaat is dat de gemaakte kosten door de adverteerder deels nietig gemaakt worden door de consument, die echter uiteindelijk wel de kosten van de reclame betaalt, omdat deze kosten ook in de prijs wordt doorberekend. Vaak is de reclame voor sommige producten onnodig, omdat men de producten toch al gebruikt, en men vaak op resultaten en kosten blijft kopen, en niet aan de hand van reclame.  In de praktijk is het echter zo, dat 67% van de aankopen geschiedt door de aanbeveling door een leek, ofwel een consument die tevreden is over een product. Dit betekent inhoudelijk dat de consument goede kwaliteit beloont door er gratis reclame voor te maken.

 

Consumer Direct Marketing speelt op deze trend in, door de consument deel te laten nemen in het marketingproces. Door de consument financieel te laten profiteren en een hoge kwaliteit van de producten te produceren en te leveren genereert het bedrijf herhalingsaankopen waardoor het bedrijf continuïteit heeft. Hier zijn zowel de consument als het bedrijf bij gebaat.

 

Door deze manier van marketing wordt de traditionele keten ook doorbroken, en kan de consument rechtstreeks bij de fabrikant bestellen, waardoor de grootste kosten in traditionele handelsketen,de reclamekosten en de transportkosten (70% van de waarde van het product) bespaart kunnen worden. Dit geld wordt dan geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering van de  producten  en het belonen van de consument voor het participeren in het  promoten van de producten en bedrijf.

 

Zodoende ontstaat er een nieuwe markteconomie voor bewuste consumenten, die het sociaal en financieel welzijn van consumenten vergroot. De consument kan een residueel inkomen opbouwen, en het bedrijf is stabiel. Een synergy tussen consument en producent.

 

bron:Synergy Marketing