Ook in juni 2006 hebben huishoudens in Nederland fors meer besteed aan goederen en diensten dan een jaar eerder. De binnenlandse consumptieve bestedingen waren 2,4 procent hoger dan in juni 2005. De cijfers zijn gecorrigeerd voor verschillen in koopdagen en prijsveranderingen.

Consumenten kochten in juni vooral meer duurzame goederen. Aan deze goederen hebben ze 5,8 procent meer besteed dan een jaar eerder. De bestedingen aan voeding en diensten waren respectievelijk 2,6 en 1,2 procent hoger.

In de eerste helft van 2006 is de consumptie sterk toegenomen. De huishoudens hebben in deze periode bijna 3 procent meer besteed dan een jaar eerder. In voorgaande jaren werd de consumptiegroei geremd door de verslechterde financiële positie van huishoudens. In 2005 zagen zij hun reëel beschikbare inkomen voor het vierde jaar op rij dalen.

Desondanks is de stemming onder consumenten in de loop van 2005 aanzienlijk verbeterd, zo blijkt uit het consumentenvertrouwen. In het eerste halfjaar van 2006 volgde hierop een krachtig herstel van de consumptie. Samen met de uitvoer en de investeringen leverde de consumptie in de eerste helft van 2006 een positieve bijdrage aan de economische groei in ons land.

Het in 2006 in Nederland ingevoerde nieuwe zorgstelsel heeft gevolgen voor de consumptiecijfers. Hiervoor is gecorrigeerd: de maandcijfers worden in 2006 gepubliceerd exclusief zorg. Meer informatie is opgenomen in het Focusartikel “De invloed van het zorgstelsel op conjunctuurindicatoren” gepubliceerd op 24 maart 2006.

bron:CBS