De binnenlandse consumptieve bestedingen
waren in oktober 2,3 procent hoger dan in oktober 2005. Huishoudens
hebben 2,9 procent meer besteed aan goederen en 1,7 procent meer
aan diensten. Dat blijkt uit metingen van het CBS.

In oktober namen net als in voorgaande
maanden de bestedingen aan duurzame goederen het sterkst toe.
Hieraan werd 4,6 procent meer besteed dan een jaar eerder. Tot de
duurzame goederen behoren onder meer meubels, kleding,
auto’s, televisies en wasmachines. In de eerste tien maanden
van 2006 is 7 procent meer besteed aan duurzame goederen dan een
jaar eerder. Zulke uitbundige groeicijfers zijn sinds de periode
van hoogconjunctuur eind jaren negentig niet meer voorgekomen.

Vergeleken met de groei in voorgaande
jaren is de tot nu toe in 2006 gemeten toename van de binnenlandse
consumptie fors. Ook internationaal gezien is de consumptiegroei
hoog. Meer hierover is te vinden in het op 18 december
gepubliceerde Focusartikel “Nederlandse consumptiegroei boven
Europees gemiddelde”.

De cijfers zijn gecorrigeerd voor
prijsveranderingen en verschillen in de samenstelling van de
koopdagen. Het in 2006 in Nederland ingevoerde nieuwe zorgstelsel
heeft gevolgen voor de consumptiecijfers. Hiervoor is
gecorrigeerd.

bron:CBS