Huishoudens hebben in oktober 2,3 procent
meer besteed dan in oktober 2005. De bestedingen aan goederen waren
2,9 procent hoger. Aan diensten gaven huishoudens 1,7 procent meer
uit. De groei van de consumptieve bestedingen tot nu toe in 2006 is
fors. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Bestedingen aan duurzame goederen sterk
toegenomen

In oktober namen net als in voorgaande
maanden de bestedingen aan duurzame goederen het meest toe. Aan
deze goederen hebben huishoudens 4,6 procent meer uitgegeven dan in
oktober 2005. In de eerste tien maanden van 2006 is bijna 7 procent
meer besteed aan duurzame goederen dan een jaar eerder. De
huishoudens kochten in deze periode vooral meer elektronica en
huishoudelijke apparaten, meubels, kleding en schoenen.

De consumptie van voedings- en
genotmiddelen was in oktober 2,1 procent hoger dan in oktober 2005.
Ook bij deze producten was de groei in de eerste tien maanden van
2006 relatief hoog.

Consumptie groeit fors in 2006

De groei van de binnenlandse consumptie in
de eerste tien maanden van 2006 is fors. Huishoudens hebben 2,8
procent meer besteed dan in dezelfde periode van 2005. In 2004 en
2005 bedroeg de stijging van de binnenlandse consumptie ongeveer 1
procent. Ook internationaal gezien is de groei hoog, de Nederlandse
consumptiegroei ligt boven het Europees gemiddelde.

bron:CBS