Huishoudens hebben in december vorig jaar
2,3 procent meer besteed aan goederen en diensten dan een jaar
eerder. Dit is in lijn met de groei in de maanden daarvoor. Aan
goederen besteedden huishoudens 3,0 procent meer, aan diensten 1,6
procent meer.

Dat blijkt uit periodieke berekeningen van
het CBS.

Net als in voorgaande maanden namen in
december de bestedingen aan duurzame goederen het sterkst toe. Ten
opzichte van een jaar eerder is 8,0 procent meer besteed aan onder
meer meubels, kleding, auto’s, televisies en wasmachines. Aan
voedings- en genotmiddelen gaven huishoudens 2,1 procent meer uit
dan in december 2005.

De groei van de consumptie is geremd door
een fors lager verbruik van de energie. Door het zachte weer in
december is er aanzienlijk minder gestookt dan in december
2005.

Vergeleken met voorafgaande jaren is de
groei van de consumptie in heel 2006 meer dan verdubbeld. De
binnenlandse consumptie is in het afgelopen jaar met 2,6 procent
gegroeid. Vooral de huishoudelijke apparaten, meubels en kleding
waren in trek bij de consument.

De cijfers zijn gecorrigeerd voor
prijsveranderingen en verschillen in de samenstelling van de
koopdagen. Het in 2006 in Nederland ingevoerde nieuwe zorgstelsel
heeft gevolgen voor de consumptiecijfers. Hiervoor is
gecorrigeerd.

bron:CBS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular