In september 2006 was de binnenlandse
consumptie 2,3 procent hoger dan in september 2005. Huishoudens
hebben 3,1 procent meer besteed aan goederen. Zij kochten vooral
meer duurzame goederen. Aan diensten is 1,6 procent meer besteed
dan een jaar eerder. De cijfers zijn gecorrigeerd voor
prijsveranderingen en verschillen in de samenstelling van de
koopdagen. Dit blijkt uit berekeningen van het CBS.

Aan duurzame goederen is in september 4,6
procent meer besteed dan een jaar eerder. Tot de duurzame goederen
behoren onder meer meubels, kleding, auto’s, televisies en
wasmachines. Vanaf medio 2005 zijn de bestedingen aan deze
conjunctuurgevoelige goederen sterk aangetrokken. In de eerste
negen maanden van 2006 is 7 procent meer besteed aan duurzame
goederen dan een jaar eerder. Zulke uitbundige groeicijfers zijn
sinds de periode van hoogconjunctuur eind jaren negentig niet meer
voorgekomen.

Vergeleken met de groei in voorgaande
jaren was de toename van de consumptie in de eerste drie kwartalen
van 2006 fors. Er is in deze periode 3 procent meer besteed aan
goederen en diensten dan in de eerste drie kwartalen van 2005.
Daarbij bleef de toename in het derde kwartaal iets achter bij die
in het eerste halfjaar van 2006.

Het in 2006 in Nederland ingevoerde nieuwe
zorgstelsel heeft gevolgen voor de consumptiecijfers. Hiervoor is
gecorrigeerd: de maandcijfers worden in 2006 gepubliceerd exclusief
zorg.

bron:CBS