(Persbericht) Den Haag, 16 maart 2011 Onlangs presenteerde Atie de Heer haar managementboek ´Content organizing in de praktijk‘˜. Hierin pleit zij voor een nieuw vakgebied; content organizing. Tot op heden is de verantwoordelijkheid voor content versnipperd binnen organisaties en veelal alleen op operationeel niveau belegd. Het gevolg is dat per kanaal of klantcontact andere en soms tegengestelde boodschappen worden verteld. Dit leidt tot verwarring bij klanten en klachten. Daarom is het tijd voor content organizing of zelfs een Chief Content Officer (CCO), die rechtstreeks rapporteert aan de CEO.

Met content organizing handelt de organisatie vanuit een contentstrategie en is het mogelijk om content zodanig te organiseren en managen dat er dialogen ontstaan tussen organisaties en klanten. Met andere woorden de stem van klant is te horen in alle disciplines van de organisatie. Dit met als doel het verhogen van de waardering door klanten voor de dienstverlening en de producten en de prestaties van de organisatie.

Twee voorbeelden als content organizing niet op de bestuursagenda staat, dan;
ï‘š· weten medewerkers van de klantenservice niet hoe zij gehoor moeten geven aan de gemaakte afspraken met de klant, wat leidt tot ontevreden klanten.
ï‘š· zijn organisaties minder in staat om hun onderscheidende positie integraal te claimen in alle boodschappen en kanalen met als gevolg dat de potentiële klant naar de concurrent gaat.
à¢â‚¬Å“Content had, en heeft, bij het uitdenken en implementeren van communicatiekanalen vaak een te lage prioriteit. De slagingskans van elk kanaal is afhankelijk van juiste à©n op het kennisniveau van de doelgroep toegesneden content, in de taal van de klant. Zonder goede content wordt geen enkel kanaal duurzaam toegepast,à¢â‚¬ aldus Atie de Heer.

Content beperkt zich niet tot de inhoud van websites, maar betreft alle inhoud en interactiviteit waarmee waarde aan klanten wordt geleverd via verschillende kanalen. Het is hà©t ingrediënt voor elke dialoog die de organisatie met haar doelgroepen heeft en die medewerkers nodig hebben voor hun contact met de klant. Zonder content geen klanten, geen medewerkers en zelfs geen bestaan. Met content organizing is het mogelijk om een brug te slaan tussen de organisatiedoelen en de gedachten en behoeften van de klant.

Opbouw van het boek
In het boek ´Content organizing in de praktijk‘˜ gaat Atie de Heer in op de strategie, de tactieken en alle operationele aspecten van content organizing. Daarnaast biedt het boek ook het Content Organizing Model waarmee organisatie de fase van volwassenheid van content organizing kunnen bepalen.
Definitie van content organizing
Het organiseren en managen van dialoog gerichte content, zodat de dienstverlening wordt ondersteund en de bedrijfsvoering wordt gefaciliteerd.

Over Atie de Heer
In 1995 richt Atie de Heer Data Direction op. Aanvankelijk richtte Data Direction zich op het ontwikkelen en implementeren van op maat gesneden (digitale) kanalen. Al vanaf de start van Data Direction is de focus sterk gericht op de inhoud (content) binnen de kanalen.

In haar rol als senior content organizer adviseert zij op management niveau met een sterke focus op content, contentstrategie, content management en contentarchitectuur.
Atie de Heer is haar loopbaan gestart in de reclamewereld. Al snel maakte zij de overstap naar Marketing Data (1982-1995), een bedrijf dat gespecialiseerd is in het uitgeven en elektronisch distribueren van markt- en bedrijfsinformatie. Atie de Heer vormde Marketing Data om van een knipseldienst naar multimediale uitgeverij.

Het boek is verkrijgbaar voor €34,95 bij de betere (online) boekhandel.
Kijk voor meer informatie op www.contentorganizing.nl.