Het stichtingsbestuur van OV-fiets komt
haar afspraken met ProRail niet na en blokkeert de overdracht van
de formule naar de NS. Dinsdag 28 november heeft het bestuur
ProRail te kennen gegeven de formule zelf te willen gaan
exploiteren hoewel dit tegen de gemaakte afspraken is. De stichting
exploiteerde de afgelopen twee jaar in opdracht van ProRail
OV-fiets, waarna een commerciële marktpartij de formule op 1
januari 2007 kan overnemen. ProRail is op tijd op zoek gegaan naar
een overnamekandidaat en heeft die gevonden, namelijk NS. ProRail
heeft voor deze overgang de steun gekregen van Fietsersbond, ANWB
en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het stichtingsbestuur
OV-fiets weigert echter aan de overgang mee te werken en staat
onder andere het gebruikersbestand niet af (ongeveer 25.000
gebruikers). ProRail bekijkt momenteel alle mogelijkheden zodat
verhuur van OV-fietsen ook in 2007 mogelijk blijft.

De keuze is op NS gevallen als meest
natuurlijke en logische partner voor een toekomstvaste exploitatie
van OV-fiets. Door haar aanpak en bereidheid tot forse
investeringen in de formule is de verwachting dat het aantal
abonnees en ritten van de huurfiets de komende jaren nog fors gaat
stijgen. ProRail is van mening dat NS een goed bod heeft gedaan op
OV-fiets; de formule blijft onverkort overeind, waar nodig wordt de
stallingsruimte voor OV-fiets bij NS-stations uitgebreid,
geautomatiseerde stallingen worden toegankelijk gemaakt voor
OV-fietsen en de prijs voor het huren van een fiets blijft
gelijk.

ProRail is eigenaar van de formule
OV-fiets. Bij de start van OV-fiets in 2000 is met de overheid
afgesproken dat ProRail de exploitatie tot 1 januari 2007 onder
haar hoede zou nemen. De stichting OV-fiets wil echter tot op heden
niet meewerken aan de overgang naar NS. Voor de overgang van de
ongeveer 25.000 gebruikers is medewerking van de stichting
noodzakelijk, maar de wil om aan de gemaakte afspraken te voldoen,
ontbreekt. De stichting wil OV-fiets liever zelf exploiteren maar
dat heeft tot gevolg dat overheden alle infrastructurele
investeringen moeten doen. OV-fiets wordt hiermee geheel
afhankelijk van subsidies van provinciale en andere overheden.

ProRail heeft de landelijke
fietsverhuurformule OV-fiets ontwikkeld. De formule is goed
aangeslagen. Het aantal abonnees is gegroeid naar circa 30.000 in
2006; goed voor 350.000 ritten. Het aanbieden van vervoer behoort
echter niet tot de kernactiviteiten van ProRail. Om deze reden
heeft ProRail een partner gevonden (NS) die de formule wil
overnemen en verder succesvol wil gaan exploiteren.

bron:ProRail