Producenten of importeurs van verpakte
producten die het Verpakkingenbesluit niet naleven, kunnen vanaf
vandaag bezoek verwachten van een inspecteur van de VROM-Inspectie.
De VROM-Inspectie heeft half april laten weten op te treden tegen
bedrijven die het Besluit verpakkingen en papier en karton niet
naleven. Door de aangekondigde actie is de naleving van het
Verpakkingenbesluit al sterk verbeterd: een groot aantal bedrijven
en brancheorganisaties heeft de afgelopen weken de stappen gezet
die nodig zijn voor de naleving van de regels.

Bedrijfsbezoeken

Tijdens de bezoeken wijzen de inspecteurs
van de VROM-Inspectie de bedrijven erop dat ze de regels van het
Verpakkingenbesluit niet naleven en roepen de bedrijven op dit
alsnog te doen. Ook brancheorganisaties zijn benaderd met het
verzoek voor hun leden afspraken te maken met
uitvoeringsorganisaties of zelf iets te organiseren. Tijdens de
controle onderzoekt de inspecteur waarom het betreffende bedrijf
het Verpakkingenbesluit niet naleeft en of het bedrijf inderdaad in
overtreding is. Indien nodig wordt handhavend opgetreden.

Verbeterde naleving

De naleving van het Verpakkingenbesluit
was gering. Ongeveer 10% van de bedrijven was bij één
van de uitvoeringsorganisaties aangesloten. Door de actie is het
naleefgedrag van het Verpakkingenbesluit al sterk verbeterd. Veel
bedrijven hebben zich naar aanleiding van de brief van de
VROM-Inspectie individueel of collectief via de brancheorganisaties
bij één van de uitvoeringsorganisaties
aangesloten.

Milieubelasting

Alle producenten of importeurs van
verpakte producten zijn sinds 1 januari 2006 financieel
verantwoordelijk voor door consumenten afgedankte, verpakkingen die
zij op de Nederlandse markt hebben gebracht . Het gaat om alle
denkbare verpakkingen, zoals bijvoorbeeld tubes, doosjes, flessen,
blikken, draagtasjes, nietjes, tape, dozen, kratten, pallets en
wikkelfolie. Het Verpakkingenbesluit moet de milieubelasting door
verpakkingsmaterialen terugdringen zodat er meer materialen worden
hergebruikt of nuttig toegepast.

Inzameling en recycling

Het ministerie van VROM heeft vorig jaar
alle producenten en importeurs van verpakte producten over de
nieuwe regels geïnformeerd en hen gewezen op deze in Europees
verband afgesproken verplichtingen. Deze verplichting houdt in dat
bedrijven óf zelf óf via een uitvoeringsorganisatie
een plan van aanpak (=mededeling) voor de inzameling en recycling
in moeten dienen. Wanneer bedrijven zich aansluiten bij een
(collectieve) uitvoeringsorganisatie regelt deze voor hen de
inzameling en recycling. De uitvoeringsorganisaties maken daarvoor
afspraken met onder meer gemeenten en verwerkers. Er zijn al
collectieve uitvoeringsorganisaties met een goedgekeurde
mededeling. Als bedrijven zich aansluiten bij één van
deze uitvoeringsorganisaties hoeven zij niet zelf een mededeling in
te dienen. Daarnaast kunnen brancheorganisaties voor hun leden
afspraken maken met uitvoeringsorganisaties of zelf een
uitvoeringsorganisatie beginnen. Het naleven van het
Verpakkingenbesluit blijft altijd de verantwoordelijkheid van
bedrijven zelf. Het niet naleven van het besluit levert de
bedrijven geen financieel voordeel op. De uitvoeringsorganisaties
brengen de kosten van het deelnemerschap met terugwerkende kracht
in rekening. De kosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid
verpakkingen die door hen in de markt wordt gezet. Voor specifieke
situaties kan het gunstiger zijn om zelfstandig bij SenterNovem een
plan van aanpak (mededeling) in te dienen om zo (na goedkeuring)
aan de regels te voldoen.

bron:VROM