In periode juni tot oktober 2004 is er door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) bij 114 huisverkooppunten van vlees en biologische zuivel gecontroleerd op de hygiëne, bewaartemperatuur en etikettering. Vooral bij de huisverkoop van vlees zijn overtredingen geconstateerd, hoewel ook bij biologische zuivel de nodige correcties moeten worden doorgevoerd. De overtredingen hadden met name betrekking op onvoldoende hygiëne en de bewaartemperatuur.

De VWA heeft bij 68 verkooppunten van vlees, 8 maatregelen genomen met betrekking tot de hygiëne, 25 maatregelen voor het niet hanteren van een correcte bewaartemperatuur en 27 maatregelen voor onvolkomenheden met betrekking tot etikettering. Verkooppunten van biologisch en ´regulier' vlees werden in gelijke mate onderzocht en het aantal maatregelen was niet verschillend. Bij de 46 verkooppunten van biologische zuivel zijn ook diverse overtredingen geconstateerd, maar in mindere mate dan bij vleesverkoop.

De huisverkoop van vlees blijkt een groeiende bedrijfstak en veel startende ondernemers blijken niet goed bekend met de geldende regelgeving. De brancheorganisaties LTO en Platform Biologica besteden dit jaar veel aandacht aan het informeren van hun leden.

Ondanks de overtredingen bij zowel vlees als zuivel, zijn de risico's voor de consument gering. Waar de consument op kan letten is een schone en goed onderhouden verkoop ruimte, gekoelde producten en, bij diepgevroren en ander voorverpakt vlees, een houdbaarheidsdatum op het etiket. Het algemeen geldend advies om vlees voor consumptie goed te verhitten en kruisbesmetting te voorkomen, gaat ook op voor de ´huisverkoop'.

bron:VWA