Den Haag 11-02-2005 - Controle mistachterlichten lichte aanhangwagens
vanaf 1 juli 2006 De bezitters van niet kentekenplichtige lichte
aanhangwagens en caravans krijgen, ondanks de wettelijke verplichting,
nog 16 maanden de tijd om deze te voorzien van de vereiste
mistachterlichten en (zij)markeringslichten. Het Openbaar Ministerie
acht het onwenselijk om een (nieuwe) wetsbepaling te handhaven die niet
of onvoldoende door de wetgever bij de burger bekend is gemaakt. Het
College van procureurs-generaal heeft daarom besloten om tot 1 juli
2006 niet over te gaan tot handhaving van deze nieuwe bepaling.

Controle mistachterlichten lichte aanhangwagens vanaf 1 juli 2006

De bezitters van niet kentekenplichtige lichte aanhangwagens en
caravans krijgen, ondanks de wettelijke verplichting, nog 16 maanden de
tijd om deze te voorzien van de vereiste mistachterlichten en
(zij)markeringslichten. Het Openbaar Ministerie acht het onwenselijk om
een (nieuwe) wetsbepaling te handhaven die niet of onvoldoende door de
wetgever bij de burger bekend is gemaakt. Het College van
procureurs-generaal heeft daarom besloten om tot 1 juli 2006 niet over
te gaan tot handhaving van deze nieuwe bepaling.
 
Bepaling is nu van kracht voor alle aanhangwagens

Op 1 januari 2005 is de in artikel 5.13.51van het Voertuigreglement
opgenomen bepaling met betrekking tot mistachterlichten en
(zij)markeringslichten ook voor lichte caravans en aanhangwagens met
een toegestane maximum massa van niet meer dan 750 kilogram van kracht
geworden. Voor zwaardere aanhangwagens en caravans geldt deze bepaling
al vanaf 1 januari 1998. De wetgeving is nu dus van toepassing op alle
aanhangwagens, ongeacht de leeftijd en toegestane maximum massa. De
komende maanden kunnen de bezitters van lichte aanhangwagens en
caravans gebruiken om de voertuigen te controleren op de aanwezigheid
en werking van de vereiste mistachterlichten

en eventuele (zij)markeringslichten. Het ministerie van Verkeer & Waterstaat en de ANWB zullen de komende maanden benutten om de aanhangwagen- en caravanbezitters verder te informeren over de te nemen maatregelen.

Bron: Openbaar Ministerie