De Arbeidsinspectie controleert tot halverwege volgende maand op een aangepaste manier of werkgevers in de fruitteelt een tewerkstellingvergunning hebben voor buitenlandse werknemers. Tuinders die wèl een vergunning hebben aangevraagd bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), maar die nog niet hebben ontvangen, krijgen geen boete als zij de werknemers al laten werken in hun bedrijf. Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Normaal gesproken moeten bedrijven de vergunning in handen hebben als ze werknemers uit bijvoorbeeld Polen willen inschakelen.

Met de aangepaste controles voorkomt Van Hoof dat het fruit niet kan worden geplukt, terwijl tuinders wel op tijd de tewerkstellingsvergunning hebben aangevraagd. Veel bedrijven hebben de vergunningen nog niet ontvangen omdat de afhandeling vertraging heeft opgelopen bij het CWI. Oorzaak is een plotseling snelle toename van het aantal aanvragen (in augustus 12.000 tegenover 6000 in diezelfde maand vorig jaar). Bijkomend probleem is dat het fruit extra snel rijpt door het warme weer de afgelopen tijd.

In de fruitpluk is geen sprake van verdringing van Nederlandse werknemers. De belangstelling van Nederlandse werkzoekenden lijkt zelfs versneld af te nemen nu de economie aantrekt. Werknemers uit de nieuwe EU-landen (na 1 mei 2004 toegetreden) en met name Polen melden zich wel om in de fruitsector aan de slag te gaan.

De Arbeidsinspectie controleert vanaf vandaag tot en met 16 oktober of werkgevers die geen tewerkstellingsvergunning kunnen overleggen, de vergunning al wel hebben aangevraagd en op die aanvraag nog geen reactie hebben gekregen van het CWI. Van Hoof verwacht dat het CWI de vergunningen daarna weer binnen de normale termijn kan afgeven.

bron:SZW