Laten werkgevers vakantiekrachten veilig
werken? Dit gaat de Arbeidsinspectie de komende zomermaanden bij
ruim zeshonderd bedrijven in het hele land controleren. De
inspecteurs komen in sectoren waar veel vakantiewerkers aan de slag
zijn: detailhandel, landbouw en horeca.

De Arbeidsinspectie bekijkt of bedrijven
wel voldoende letten op werkende kinderen en jongeren. Die lopen
meer gezondheidsrisico’s dan oudere werknemers omdat ze vaak
onervaren en speels zijn. Juist in vakantietijd zorgt de magere
bezetting regelmatig voor gebrekkig toezicht. Verder kijkt de
inspectie of de jonge vakantiewerkers niet met gevaarlijke machines
of schadelijke stoffen werken. Ook hun werktijden zijn onderwerp
van inspectie.

In de landbouw bezoekt de Arbeidsinspectie
onder meer naar aanleiding van signalen een aantal
pluimveeslachterijen. In de horeca neemt dit jaar de Voedsel- en
Warenautoriteit (VWA) de vakantiecontroles voor haar rekening. De
dienst neemt deze mee in zijn reguliere controles. Op die manier
krijgen horeca-ondernemers niet meerdere inspectiediensten over de
vloer.

Bij controles van de Arbeidsinspectie
vorig jaar was bij een kwart van de gecontroleerde bedrijven en
instellingen iets mis. Dat was een verbetering met de jaren
daarvoor, toen rond de 45 procent van de bedrijven in overtreding
was.

Na de zomervakantie blijft de
Arbeidsinspectie in de detailhandel en de landbouw controleren op
de werkomstandigheden van jongeren met een bijbaan.

bron:SZW