Driebergen 05-12-2004 - De snelheidscontroles op de 70 km wegvakken
gaan de komende weken onverminderd door. De Verkeerspolitie van het
Korps landelijke politiediensten controleerde dit weekend na
vooraankondiging op verschillende locaties en constateerde een
hoeveelheid aan overtredingen. Op de locaties zelf worden de
snelheidscontroles ook nog eens aangekondigd. In totaal vielen er dit
weekend 5433 bekeuringen.

Zaterdag controleerde de afdeling Gericht Verkeerstoezicht en
Afhandeling (GT&A) op de rijksweg A 16 ter hoogte van Hendrik Ido
Ambacht en op de A27 ter hoogte van Zederik. Van de 3900 passanten op
de A16 krijgen er 2830 een bon. Meer dan 100 bestuurders reden harder
dan 130 km/uur terwijl daar buiten de 70-zone 100 km/uur is toegestaan.
Uitschieter van die dag was een bestuurder met 154 km/uur. Op de A27
reed men wat ´rustiger': Van de 3177 passanten reden er 277 te hard. De
snelste noteerde 121 km/uur.

Na à©à©n uur controle zocht het KLPD de media om de weggebruikers opnieuw
te waarschuwen voor de controles. In die tijd waren er ruim 1000
overtreders bekeurd. Het KLPD is er vooral op uit om de snelheid naar
beneden te brengen om daarmee de kansen op een slippartij of ongeval te
voorkomen. Zij voldoet daarmee ook aan de klachten die haar de
afgelopen 14 dagen van weggebruikers, die zich wel aan de snelheid
hielden, bereikten.

Zondag controleerde GT&A opnieuw op beide locaties en vielen er op
de rijksweg A16 770 bonnen per uur en op de A27 200 per uur. Op de A16
passeerden 3284 voertuigen. Daarvan krijgen 1525 bestuurder een bon
toegezonden. Twee toppers van 152 en 151 km/uur krijgen in ieder geval
een dagvaarding van het Openbaar Ministerie toegezonden. Op de A27
passeerden 5044 bestuurders. Hiervan reden er 801 te hard. De snelste
reed 139 km/uur.

Vanuit de media bereikte het KLPD klachten over onduidelijke bebording.
De controleurs van GT&A schouwen voorafgaand aan de controle of de
borden op juiste wijze zijn geplaatst. Mocht dit niet het geval zijn
dan gaat men niet tot controle over. Alle weggebruikers zijn door
middel van een lichtkrant geïnformeerd met de tekst "LET OP
snelheidscontrole i.v.m. glad wegdek'.

Bron: KLPD