Het College Beroepen en Opleidingen in de
Gezondheidszorg (CBOG) gaat opleidingen en beroepen in de
gezondheidszorg beter structureren. Het CBOG zal de minister van
VWS voorstellen doen over de benodigde opleidingscapaciteit en over
de toewijzing van opleidingsplaatsen. De minister beslist
vervolgens.

Dinsdag hebben minister Hoogervorst en
mevrouw Sorgdrager een convenant ondertekend waarmee zij de
samenwerking tussen de overheid en het CBOG bevestigen. Het CBOG is
voortaan het enige aanspreekpunt (single point of contact) voor
zowel het ministerie als de veldpartijen, als het gaat om
opleidingen in de zorgsector. ‘Het is vanaf nu niet meer de
bedoeling dat veldpartijen op eigen houtje met VWS gaan overleggen
over opleidingen’, aldus Sorgdrager.

Het CBOG heeft als doel de
personeelsbezetting in de gezondheidszorg te bevorderen en te
bewaken. Het CBOG stelt ramingen op over de behoefte aan
zorgpersoneel in de toekomst. Op basis daarvan komen zij tot een
toewijzingsvoorstel voor opleidingsplaatsen van opleidingen die
behoren tot het opleidingsfonds. Tot slot zal het CBOG innovatie
van opleidingen en beroepen in de zorg stimuleren.

Het CBOG is op 20 juli 2006 opgericht,
vanuit de behoefte aan een regisseur die de noodzakelijke
modernisering van opleidingen en beroepen in de zorg kan
bevorderen. Het CBOG is opgericht door vijf partijen uit de zorg:
de Algemene Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden (AVVV),
de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU),
de Vereniging van ziekenhuizen (NVZ), het Koninklijk Nederlands
Medisch Genootschap ter bevordering van de Geneeskunst (KNMG) en de
Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg Nederland (GGZ-Nederland).
Sorgdrager is voorzitter a.i.

bron:VWS